top of page

#ไหมศิริกัญญา แถลง 4 เรื่องร้อน!!!

POLITICS


@ได้พบนักธุรกิจเชื่อมั่นในตัวว่าที่นายกรัฐมนตรี #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเป็นธรรม.

@ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความจำเป็นที่ก้าวไกลต้องขอตำแหน่งนี้ เพราะมีหลายวาระที่จะขับเคลื่อน เช่น การถ่ายทอดการประชุมในทุกระดับทั้งสภาใหญ่/กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ เพื่อความโปร่งไสฯลฯ @การเจรจาตั้งรัฐบาลมีความคืบหน้า ที่ผ่านมาคุยนโยบายในส่วนที่เหมือนหลังจากนี้จะคุยในส่วนที่ต่างเพื่อปรับจูนกัน นอกจากนี้จะได้ลงลึกการแบ่งสัดส่วนกระทรวงของพรรคร่วม และเดินหน้าขอเสียงสนับสนุนจากสว.เพิ่มขณะนี้มีอยู่16-20ท่านที่หนุน

@เรื่องกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ผู้ประกอบการ/ผู้ปลูกจะได้รับความคุ้มครองเพราะถือว่าทำตามกติกา.... คลิกฟัง #ศิริกัญญาตันสกุล

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page