top of page

"2 ผู้นำ 2 อารมณ์ "อีกฝั่งไม่อยากแม้แต่จะฟังชื่อ-อีกฝั่งชวนไปร่วมเขียนหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์

การเมือง2)ดร.ทักษิณวิเคราะห์นายกลากยาว-ไม่ยุบสภา

https://www.tiktok.com/@closeupthailand.com/video/7192235609400954113?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7126980902315886081


3)ดร.ทักษิณวิเคราะห์ เพื่อไทยลอยลำเกิน200

https://www.tiktok.com/@closeupthailand.com/video/7192252049633938689?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7126980902315886081

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page