top of page

CLOSE-UP:แผนแม่บทการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 4 ภูมิภาคของไทยแบบเจาะลึก!

เศรษฐกิจ-การลงทุน


สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์)จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นระดับประเทศ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บท และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย และรอบคอบเพิ่มขึ้น จากที่ปรึกษาได้ศึกษามาเป้นต้นแบบทั้ง 4 ภูมิภาค รอภาคีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนได้ร่วมเติมเต็มให้รอบด้าน


CLOSE-UP THAILND พาไปสัมผัสให้ลึกยิ่งขึ้น เพราะเหตุใด จึงเป็น 4 ภูมิภาค และเพราะเหตุใดจึงเป็นพื้นที่เหล่านี้ !!!!


ไทยมีเขตเศรษฐกิจ4 กลุ่ม4ภูมิภาค(คลิกอ่านข้อมูลจากลิงค์แนบ)

pptระดมความคิดเห็น
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 7.54MB

CLOSE-UP THAILAND

@สื่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Kommentare


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page