top of page

CLOSE-UP THAILAND: รางสร้างเศรษฐกิจ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย

E-BOOK


“รางสร้างเศรษฐกิจ”

นับเป็นอีกบทบาทของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) นอกจากการทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายอย่างสะดวก และปลอดภัย


แต่ที่ผ่านมา เรามักจะเห็นภาพของการขนส่งผู้โดยสารไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เป็นหลัก ในมุมด้านของการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม การเกษตร ฯลฯ และพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนมีการกล่าวถึงไม่มากนัก


CLOSE-UP THAILAND :สื่อเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ขอนำอีกด้านของบทบาท “รางสร้างเศรษฐจ” ทั้งในระดับการส่งเสริมการขนส่งภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การขนส่งพัสดุภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง หรือ เอสเอ็มอีโโยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตามริมทางรถไฟ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีขึ้นเป็นประจำ สร้างให้ท้องถิ่นมีรายได้


ทั้งหมดทั้งมวล ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศผ่านระบบรางทั้งสิ้น!!! ลองคลิกติดตามอ่านผ่านรายงานพิเศษเรื่องนี้!!!แบบง่ายๆ

โดย

CLOSE-UP THAILAND :สื่อเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนSDGs-ESG

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page