top of page

Coway ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เอเชียแปซิฟิก 11 ปีติดต่อกัน
  • ติดกลุ่มท็อป 25.6% จากบริษัทที่ได้รับการประเมินรวมทั้งสิ้น 609 แห่ง

  • บริษัทเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าคงทนในครัวเรือน


Coway Co., Ltd. (โคเวย์) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งได้รับการขนานนามว่า "Best Life Solution Company" ประกาศว่า บริษัทติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เอเชียแปซิฟิก (Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index หรือ DJSI Asia Pacific) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ในปี 2566 ทั้งนี้ จากบริษัทที่ได้รับการประเมินรวมทั้งสิ้น 609 แห่งทั่วโลก มีเพียง 156 แห่ง หรือกลุ่มท็อป 25.6% ที่ได้รับเลือก และมีบริษัทจากเกาหลีใต้เพียง 36 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2542 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงความพยายามด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการตัดสินใจได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

Coway ไม่เพียงติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เอเชียแปซิฟิก 11 ปีติดต่อกันเท่านั้น แต่ยังติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เกาหลีเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันด้วย นอกจากนี้ Coway ยังเป็นบริษัทเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าคงทนในครัวเรือน (DHP Household Durables Industry) ของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เอเชียแปซิฟิก

Coway ได้รับการประเมินระดับยอดเยี่ยมในด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) การจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Quality & Recall Management) รวมถึงระบบการจัดการและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy & Management Systems)

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความภาคภูมิของ Coway ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงชีวิตของลูกค้าเป็นหลัก สมกับที่บริษัทได้รับการขนานนามว่า "Best Life Solution Company"

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามกรอบ ESG โดยมีเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2593

Coway มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของสารเคมี ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดคาร์บอน การลดใช้ทรัพยากร และการรีไซเคิล ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การผลิตที่สะอาดขึ้น บริการให้เช่าผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล ไปจนถึงการยกระดับวิถีชีวิตของผู้บริโภค

Coway ทุ่มเทดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวก เช่น การบริจาคเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากร นอกจากนี้ บริษัทมีความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลวีลแชร์ของเอกชนทีมแรกของเกาหลี นั่นคือ BlueWheels Basketball Team รวมถึงคณะนักร้องประสานเสียง Mulbit Sori Choir ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

คุณคิมซองรก (Sung-Rok Kim) ประธานสภา ESG และเลขาธิการคณะกรรมการ ESG ของ Coway กล่าวว่า "ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราในด้านความยั่งยืนได้รับการยอมรับอีกครั้งจากการติดอันดับ "ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เอเชียแปซิฟิก" และ "ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เกาหลี" อันทรงเกียรตินี้ ในฐานะบริษัทที่ได้รับการขนานนามว่า "Best Life Solution Company" เรายังคงทุ่มเทให้กับการพัฒนาระบบการจัดการความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง"

นอกจากการติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์แล้ว ความพยายามด้านความยั่งยืนของ Coway ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรอื่น ๆ โดยได้รับการประเมินความยั่งยืน MSCI ESG Rating ระดับ "AA" เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในปี 2565 ส่วนในเกาหลี Coway ก็ได้รับการประเมินความยั่งยืน ESG Rating ระดับ "A" จาก Korea Corporate Governance Service (KCGS) ในปี 2566

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page