top of page

Creative Story Telling จับชุมชนเป็น "นักเล่าเรื่อง"

ชุมชน-ท้องถิ่น

ปั้นคนรุ่นใหม่เป็น “นักเล่าเรื่อง” เที่ยวชุมชน ยลวิถี โพรโมตของดี โดนใจโลกออนไลน์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

.

กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยร่วมกับภาคเอกชน จัดการฝึกอบรมแก่เยาวชนและประชาชนในหัวข้อ Creative Story Telling พลังของการเล่าเรื่อง เพื่อบอกเล่าวิธีการดึงของดีออกมาเล่าให้ตรงใจคนในโลกออนไลน์ และเนื้อหาความเข้าใจแบบนักทำคอนเทนต์ เช่น ตามหาตัวตนที่ใช่ เข้าใจคนดูของเรา บอกเล่าให้โดน ตลอดจนเทคนิคการสร้างไวรัล มาร์เก็ตติ้ง โดยมีผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดละ 3 คน รวม 228 คน ทำคลิปผลงานส่งประกวด ซึ่งจะคัดเลือกเป็นสุดยอดนักเล่าเรื่อง จำนวน 10 คน ไปทำผลงานเผยแพร่ในระดับประเทศ

.

โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี ซึ่งยกระดับชุมชนคุณธรรม รวม 20 ชุมชน ให้มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยพัฒนาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถสร้างสื่อออนไลน์ ถ่ายทอดความโดดเด่น ความน่าสนใจ และความภาคภูมิใจ ของชุมชน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนชุมชนของตน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page