top of page

Dow จัดโปรแกรมส่งเสริมความหลากหลายของคู่ค้ามุ่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจที่เท่าเทียมและยั่งยืน

Sustainability Project

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดงานสัมมนาส่งเสริมความหลากหลายของคู่ค้า (Supplier Diversity Accelerator) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกับคู่ค้าที่มีความหลากหลาย ผ่านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่กีดกัน ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม สร้างโอกาสและผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคม พร้อมส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืน

นอกจาก Dow จะมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ให้ความสำคัญด้านความหลากหลายและความเสมอภาคของพนักงานและบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจถึงความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยริเริ่มโปรแกรมความหลากหลายของคู่ค้า (Supplier Diversity Accelerator) ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือมีเจ้าของเป็นผู้หญิง LGBTQ ทหารผ่านศึก ชนกลุ่มน้อย หรือผู้พิการ ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยก และพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

ในงาน Supplier Diversity Accelerator ซึ่งจัดขึ้นที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 กรกฎคม 2566 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 30 ท่าน จาก 16 บริษัทคู่ค้าที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์และเครือข่ายและให้ความรู้ที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ESG โครงการความหลากหลายของคู่ค้า (Supplier Diversity) จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวโน้มธุรกิจ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นางสาวธีรพร รัตติวัธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกับคู่ค้าที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมนวัตกรรมและผลักดันความสำเร็จในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อธุรกิจเองแล้ว ยังจะช่วยสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โปรแกรมนี้จึงทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ จัดหาทรัพยากรอันมีค่า และช่วยให้ Dow เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความสำเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรฝ่ายจัดซื้อและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมกันเพิ่มจำนวนและยกระดับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าไปอีกขั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ ESG ของเราต่อไป”


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page