top of page

Dow ได้รับการรับรอง Great Place to Work®“สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” ตอบโจทย์ตั้งแต่เริ่มงานถึงเกษียณ


วันที่ 13 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) ได้รับการรับรองสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมจาก Great Place to Work® จากความโดดเด่นในการสร้างองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อพนักงาน มอบประสบการณ์ที่ดีตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่แรกพบถึงเกษียณ ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และการเพิ่มขีดความสามารถ รวมทั้งเสรีภาพในการทำงานของพนักงาน

องค์กรระดับโลกอย่าง Great Place to Work® ที่มีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ระบุว่าจากการสำรวจพนักงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กว่า 92% เห็นด้วยว่า “Dow คือสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม ความภาคภูมิใจ และความสัมพันธ์อันดี จากข้อมูลแบบสำรวจแสดงให้เห็นถึงดัชนีความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อผู้บริหาร ความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยอดเยี่ยม และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน

Dow ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ดีของพนักงานในหลาย ๆ มิติ ตลอดชีวิตการทำงานตั้งแต่แรกพบถึงเกษียณ (Employee Experience) เกิดเป็นวงจรความสุขจากคนทำงานไปถึงลูกค้าและชุมชน ใส่ในเรื่องความปลอดภัย การให้เกียรติซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้มีการแสดงความชื่นชม ยินดี ขอบคุณ ผ่านระบบออนไลน์ Accelerate Great และแอปพลิเคชัน PacD ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทั้งดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานผ่านสวัสดิการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สวัสดิการถูกใจ หรือ Flexible Benefits ที่นำค่าเดินทางท่องเที่ยว โรงแรม สปา อุปกรณ์กีฬา การเรียนรู้ของบุตร อุปกรณ์ไอที ฯลฯ มาเบิกกับบริษัทได้ การทำงานแบบออกแบบเองได้ Design Your Day ให้ทำงานจากที่บ้านในบางวัน ยืดหยุ่นเวลาเข้างานและเลิกงาน หรือขอทำงานเพิ่มในวันธรรมดาเพื่อหยุดวันศุกร์เพิ่มได้ การสร้างเครือข่ายพนักงาน Employee Resource Group (ERGs) ที่ให้คุณค่ากับพนักงานที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และและความสนใจ การบริหารจัดการสุขภาพทางการเงิน และนโยบายเพื่อความเท่าเทียม เช่น ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมคู่สมรสในกลุ่ม LGBTQ+ หรือมีผู้บริหารระดับกว่า 50% ที่เป็นผู้หญิง เป็นต้น

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมเชื่อว่า กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมได้ เพราะเรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยม การมีส่วนร่วมของพนักงานทำให้เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่มี Ownership มีความรับผิดชอบต่องาน เหมือนเป็นบริษัทของตัวเอง มี Collaboration ร่วมมือกันเป็นทีม ด้วย Business growth mindset ที่เราจะเติบโตไปข้างหน้า และเปิดใจเรียนรู้แบบ Continuous learning ด้วยทีมงานที่มีความหลากหลายแต่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

นอกจากนี้ Dow ยังได้รับการรับรอง “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” ในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ฯลฯ ส่งผลให้ปีนี้ องค์กรได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “สถานที่ทํางานที่ดีที่สุดในเอเชียประจําปี 2566!” ที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและหลักการที่ Dow ยึดมั่น รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างที่ทํางานซึ่งให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เคารพซึ่งกันและกัน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดในการทำงาน


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page