top of page

“DOW RAYONG KIDS CREATORS” ขนทัพกูรูชั้นนำแชร์เทคนิคสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี และคนเก่งในศตวรรษที21

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เชิญชวนครอบครัวชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมมหกรรม สร้างเด็กไทย เก่ง ดี ในศตวรรษที่ 21 “DOW RAYONG KID CREATORS” ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เวลา 11.00-19.00 น. หรือชมถ่ายทอดสดได้ทาง Dow Thailand Facebook

พบกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาที่ครอบครัวร่วมกันทำได้ บูธนิทรรศการ และการแสดงสนุกสนานมากมายที่สอดแทรกเทคนิคดี ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้จริงในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็นคนคุณภาพ

โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมุ่งพัฒนาสมองส่วน Executive Functions (EF) เพื่อสร้างเยาวชนเป็นคนดีและคนเก่ง ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพและลดปัญหาสังคม โดย Dow ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page