top of page

dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว!

อัปเดตเมื่อ 6 เม.ย. 2565


Technology

เปิดแคมป์Metaverseสำหรับเยาวชนม.ปลายจัดการกับปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่ใครๆ ก็กลัว


วันที่ 5 เมษายน 2565 ดีแทคชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปีที่4 ที่ดีแทคร่วมมือกับซิสโก้ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือETDAเปิดพื้นที่เรียนออนไลน์เข้าใจปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และตื่นตัวร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระดับเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์(Cybersecurity) บนค่ายเสมือนจริงแบบMetaverseที่เป็นCybersecurity sandbox พื้นที่เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์ในประเทศไทยโดยปีนี้ดีแทคได้เพิ่มเนื้อหาสำคัญด้วยการร่วมกับซิสโก้ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกนำความรู้โครงการCiscoNetworking Academy ถ่ายทอดสู่ค่ายเยาวชนอีกด้วย

ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์(CyberRisk)คือหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับโลกที่เยาวชนกว่า150 ประเทศทั่วโลกแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านแผนเยาวชนฟื้นฟูโลก(Youth Recovery Plan)ในที่ประชุมWorld Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2564 ทั้งนี้จากข้อมูลองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ ตำรวจสากล(International Criminal Police Organization หรือ INTERPOL) คาดการณ์ว่าภัยไซเบอร์จะคุกคามสร้างความเสียหายทั่วโลก 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2568 และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรค่าย Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022

โครงการได้ออกแบบหลักสูตรค่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเสมือนจริงหรือค่าย Metaverse โดยจะปูพื้นเยาวชนให้รู้จักโลกเสมือนจริงเบื้องต้น ผ่านตัวตนที่เป็นอวตาร (avatar) ซึ่งเป็นกราฟฟิก รวมทั้งกิจกรรมแคมป์ต่างๆ ที่จะเข้าร่วมแบบ Metaverse ด้วยการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่

  • Boot Camp : เพิ่มทักษะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพกับเนื้อหาจาก ETDA และซิสโก้ ที่พัฒนาจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลพร้อมเรียนรู้ประเด็นความเสี่ยงในโลกออนไลน์ที่ท้าทายในปี 2022 เช่น การใช้เทคโนโลยี DeepFake ในการปลอมแปลงเนื้อหา การหลอกลวง (Phishing) เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เป็นต้น การแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ในสายอาชีพด้านดิจิทัล จากทางดีแทคและซิสโก้เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในอนาคต

  • Studio LAB : การเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์ ผ่านกรณีศึกษาใกล้ตัวที่น่าสนใจใน 2 สตูดิโอได้แก่ Cyber Attack studio และ Online Privacy Studio พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนเยาวชนหลากหลายพื้นที่

  • ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์

  • Project Incubation : การต่อยอดความรู้และการบ่มเพาะความคิด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้ระดมไอเดียและพัฒนาโครงการร่วมกับเพื่อนในค่าย ทดลองกระบวนงานทำงานแบบ Startup ตั้งแต่กระบวนการสร้างทีม (Team matching) กระบวนคิดเชิงออกแบบ(Design thinking) ด้วยการใช้ Business Model Canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวัน Demo Day พร้อมได้รับการโค้ชชิ่งบน The Cyber Security Sandbox ซึ่งเป็น Online Co-Working Space ที่ช่วยให้ทั้งโค้ชและเยาวชนสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของค่ายปีนี้ พลาดไป เสียดายแย่!


เยาวชนจะได้เข้าร่วมเข้าค่ายแบบเสมือนจริง (Metaverse) ที่สามารถสร้างอวทาร์ (Avatar) หรือภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนตัวของผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต และพูดคุยกับเพื่อนใหม่ในค่าย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และพบกับฟีเจอร์ที่สนุกต่างๆ ในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันผ่าน The Cyber Security Sandbox จนสามารถสร้างโปรเจคได้จริงและเป็นแกนนำเยาวชนที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์ พร้อมโอกาสในการพัฒนาหรือต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคต และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางซิสโก้และเอ็ตด้า ที่เยาวชนสามารถได้รับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับรองเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจ


สำหรับ ซิสโก้ (Cisco) เป็นองค์กรระดับโลกและผู้นำในการให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ และซิสโก้ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับเทเลนอร์ กรุ๊ป ในด้านความร่วมมือต่างๆ รวมถึงซีเคียวริตี้ และโมบิลิตี้ สำหรับความร่วมมือกับดีแทค เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกจากสองโครงการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Joint Purpose Agreement) ฉบับใหม่ระหว่างซิสโก้และกลุ่มเทเลนอร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย สำหรับความร่วมมือกับดีแทคในครั้งนี้ซิสโก้จะนำผลการศึกษาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเยาวชนในเบื้องต้น และยังได้นำสู่การร่วมกันลงมือฝึกฝน ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้พบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก มาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4


ด้าน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้นำหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และประสบการณ์ของ ETDA ในการลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า 5,500 คน ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงผลิตและเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องโดยมียอดเข้าถึงผ่านทางออนไลน์กว่า 25 ล้านการเข้าชม จนในปัจจุบัน ETDA ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและครั้งนี้ได้นำมาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 โดยแบ่งสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  1. อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) - สร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เข้าใจ และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์

  2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) - สร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้อย่างสมดุล และรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและผู้อื่น

  3. การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) -สร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล รู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่และรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามได้

  4. การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) - สร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์

  5. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) - สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบเพื่อนำไปสู่การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลในทางที่ดี การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัล

ดีแทคมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกในไทยที่ริเริ่มการสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนรับมือกับภัยบนโลกออนไลน์ ค่ายดีแทค Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022 หรือ YSLC ซีซั่น 4 ขอชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่มีความฝันจะก้าวสู่แกนนำเยาวชนที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ และมีใจรักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่เว็บไซต์ https://www.safeinternetlab.com/challenge/camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท


(รายละเอียดเพิ่มเติม เพราะอะไรจึงมีโครงการนี้คลิก)Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page