top of page

EEC รับคณะหอการค้าฯ ซาอุ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ซาอุ รอบ 32 ปีดึงลงทุนดิจิทัล การแพทย์ EV และท่องเที่ยว

EEC

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ให้การต้อนรับคณะจากหอการค้ามณฑลริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกว่า 100 คน นำโดยนายคารีม อัลอันซี่ (Mr. Krayem Alenezi) หัวหน้าคณะนักธุรกิจในการมาเยือนพื้นที่อีอีซีครั้งนี้


โดย อีอีซี ได้จัดกิจกรรม “EEC Business Forum” ซึ่งมีการบรรยายถึง ความก้าวหน้าภาพรวมในด้านต่างๆ ของพื้นที่อีอีซี และการสร้างความร่วมมือกับซาอุฯ ในระยะถัดไป โดยนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ


อีอีซี ความพร้อมและการพัฒนาต่อยอดเมืองพัทยา โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา และด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดย นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา รวมทั้งภายในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจของไทย ได้นำเสนอและเจรจาจับคู่ทางการค้ากับนักธุรกิจซาอุฯ ที่เดินทางมาในโอกาสนี้ด้วย


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page