top of page

EGCO Group กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า “EGCO Cogeneration ส่วนขยาย”บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group กดปุ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย จ.ระยอง กำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ ทดแทนโรงไฟฟ้า SPP เดิมที่สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ชูเทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมรับรู้รายได้ทันทีนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า “โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย ซึ่ง EGCO ถือหุ้น 80% และ J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้น 20% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ทันทีหลังจากเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ โรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง 15% จากที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงานและการเติบโตของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ” โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม มีกำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กทดแทน (SPP Replacement) จำนวน 28 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

 

“ความสำเร็จในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ EGCO Group ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจ “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป EGCO Group Kicks Off Commercial Operation of “EGCO Cogeneration SPP Replacement” Power Plant

 

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group successfully commenced commercial operation of EGCO Cogeneration SPP Replacement power plant in Rayong province. The new power plant with a net capacity of 74 megawatts replaces the existing power plant whose power purchase agreement (PPA) expires and will increase the energy utilization efficiency and is more environmentally friendly thanks to the latest and advanced technology. EGCO Group will immediately recognize the additional income generated by the new power plant.

 

Mr. Thepparat Theppitak, President of EGCO Group, said, “EGCO Cogeneration SPP Replacement power plant has already started its commercial operation and transmitted power to the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s grid since 28 January 2024, which will enable it to immediately recognize revenue. The new power plant, owned by EGCO 80% and J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. 20%, uses the latest and advanced technology that reduces natural gas consumption per unit by 15% compared to that in the old power plant, which means better energy utilization efficiency and less impact on the environment. The power plant will not only strengthen operation and growth of our industrial customers, but also increase the country’s power security.”

 

The EGCO Cogeneration SPP Replacement power plant with a net capacity of 74 megawatts replaces the existing power plant after its PPA expires. This gas-fired cogeneration power plant is located in Rayong Industrial Park, Map Kha sub-district, Nikhom Pattana district, Rayong province, which is a strategic area with high electricity demand. The new facility will sell electricity to EGAT under a 25-year PPA for SPP replacement scheme with a contracted capacity of 28 megawatts, while the rest of the electricity output and stream from electricity generating process will be sold to the industrial users in the Rayong Industrial Park and nearby areas.

 

“The power plant’s successful commercial operation and electricity distribution fulfills EGCO Group’s strategic plan that aims to drive continuous and sustainable business growth. At the same time, it enables us to deliver added value to our stakeholders according to our “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” business direction. It will also strengthen energy security in the industrial sector while reducing impact on the environment,” concluded Mr. Thepparat.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page