top of page

EGCO Group เปิดรับสมัครเด็ก ม.ปลาย ร่วมค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่น 58 ลุยสำรวจและรับแรงบันดาลใจจากป่าต้นน้ำดอยอินทนนท์


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดย EGCO Group และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ชาวค่ายในผืนป่าต้นน้ำ เพื่อรับแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนกับ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 58” ภายใต้แนวคิด “Inspired by Nature” ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อสมัครร่วมค่าย โดยการส่ง “เรียงความ” หรือ “คลิปวิดีโอสั้น” ตั้งแต่วันนี้ - 6 มีนาคม 2567


นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า “EGCO Group มีความเชื่อว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” ดังนั้น เราจึงเริ่มปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ “เยาวชน” ซึ่งเป็นวัยต้นทางแห่งการเรียนรู้และเป็นอนาคตของชาติ ผ่านการจัดโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 รวมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าไปแล้ว 57 รุ่น จำนวนกว่า 3,400 คน สำหรับปี 2567 บริษัทได้จัดค่ายเยาวชนฯ เป็นรุ่นที่ 58 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เดินทางไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงจากป่าต้นน้ำด้วยตนเอง การเข้าค่ายนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักและเข้าใจคุณค่าและความสำคัญของป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดพลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญต่อทุกชีวิต โดยน้อง ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะได้ไปร่วมสังเกต เรียนรู้ และรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เพื่อต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคต โดยหลังจบค่าย จะมีการจัดกิจกรรมต่อยอดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย”

 

กิจกรรมที่น่าสนใจของ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 58” คือ การนำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน นั่งรถไฟไปพักกางเต็นท์ที่ป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน เพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โดยเยาวชนจะได้ร่วมเดินเท้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่มีความหลากหลายด้านภูมิประเทศและชีวภาพ ตลอดจนได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่ทั่วประเทศ โดย EGCO Group จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

 

เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 6 มีนาคม 2567 ผ่าน 2 วิธีการ ได้แก่ การส่ง “เรียงความเขียนด้วยลายมือ” 1 หน้ากระดาษ A4 หรือบันทึก “คลิปวีดิโอสั้น” ไม่เกิน 2 นาที ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ความคิดสร้างสรรค์” โดยกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งผลงานได้ที่ https://bit.ly/3uDq3We หรือสแกน QR Code ด้านล่าง 

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าได้ที่ https://bit.ly/3SD9phm หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล youthcampegco@gmail.com หรือเฟซบุ๊ก “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” โดย EGCO Group จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 60 คน ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

Commenti


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page