top of page
Cover_126 ปี รฟท final 24กพ66.jpg

ESG สำคัญอย่างไร?กับองค์กรยุคใหม่ ฟังผู้ว่ากทพ.บอกเล่าเรื่องนี้!!!

"สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข" ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ)


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page