top of page

ETDA-ม.เชียงใหม่ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เร่งทรานส์ฟอร์ม ผู้ประกอบการ-นักศึกษา


สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน Digital Transformation เร่งสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล พร้อมจัดงาน “Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ โลกดิจิทัล จะเปลี่ยนทั้งที ไปให้เหนือชั้น” ยกขบวนทัพผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เร่งถ่ายทอดความรู้ ติดอาวุธผู้ประกอบการ-นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมสู่โลกดิจิทัล

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การเปลี่ยนผ่านงานเอกสารจากกระดาษสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document) การลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมไปถึงการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตให้สะดวกและปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เพื่อการสร้างโอกาสและรายได้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นหนึ่งภารกิจที่ ETDA ได้ให้ความสำคัญและผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นหน่วยงานพาร์ทเนอร์สำคัญที่ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ ETDA มาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce ที่ได้ร่วมกันสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการลงพื้นที่ส่งต่อความรู้สู่สังคม ขยายผลของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากโลกออนไลน์ให้กับคนในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้ ETDA และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพัฒนาโค้ชดิจิทัลไม่น้อยกว่า 250 คน ซึ่งเข้าไปช่วยยกระดับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 40 ชุมชน ส่งผลให้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เกิดการสร้างรายได้กระจายสู่คนในชุมชนผ่านการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์แล้ว มากกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ยังคงดำเนินงานในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้าน Digital Transformation ระหว่าง ETDA และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน“Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ โลกดิจิทัล จะเปลี่ยนทั้งที ไปให้เหนือชั้น” ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อเร่งขับเคลื่อนสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในระดับภูมิภาคให้มีความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านการทำงานและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งขอบเขตความร่วมมือที่เราจะดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการ ทรานส์ฟอร์มแก่องค์กรในพื้นที่ภาคเหนือหรือพื้นที่ใกล้เคียง ให้เปลี่ยนผ่านการทำงานสู่การเป็น Smart Office เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Digital ในพื้นที่ภูมิภาค ที่สำคัญคือ การร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกระจาย องค์ความรู้และงานสำคัญๆ ของ ETDA เช่น การถ่ายทอดความรู้โดยสถาบัน ADTE งานที่ปรึกษาในด้านกฎหมายมาตรฐาน และการเปลี่ยนผ่าน รวมถึง ETDA Sandbox มาประจำที่เชียงใหม่ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ระดับภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรและสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการพัฒนาคนในชุมชนในด้าน Data Science พร้อมเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคนไทยในพื้นที่ภาคเหนือด้วย

“ภาคเหนือ ถือเป็นแลนด์มาร์คระดับภูมิภาคที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการทำธุรกิจ ท่ามกลางบุคลากร ผู้ประกอบการ Startup ที่ล้วนมีความพร้อมในการก้าวสู้โลกดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น Strategic partnership ที่สำคัญของ ETDA ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ที่จะร่วมขยายผลให้ประเทศเกิด Digital Transformation ได้เร็วยิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในการกระจายองค์ความรู้ของ ETDA ไปยังผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่สู่การเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนผ่านการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ทั้งนี้ นอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ในงาน“Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ โลกดิจิทัล จะเปลี่ยนทั้งที ไปให้เหนือชั้น” ยังเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทั้งจาก ETDA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภายนอก มาร่วมให้ความรู้ แชร์มุมมองในหลากหลายมิติที่สำคัญเกี่ยวกับ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็น Station: Upskill โค้ชดิจิทัล ต่อยอดการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ ที่จะพาไปเรียนรู้และ Workshop เทคนิคการเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อขายสินค้าออนไลน์และรู้ทันโลก Digital Station: ส่วนหนึ่งของการ Transform จาก ADTE by ETDA เปิดโลก Digital ID ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และตัวตนของเราอย่างไรบ้าง รวมถึงแนวทางการใช้งาน e-Signature ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อถือได้ เป็นต้น

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page