top of page

ETDA เปิดโจทย์แข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 หาแคมเปญที่โดนใจ!ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมแข่งขัน EDC Pitching ปีที่ 2 เปิดเวทีประลองไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสร้างสุขภาพสังคมที่ดีกับชีวิตดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” ที่ชวนเหล่าคนรุ่นใหม่ จนถึงประชาชนที่สนใจ ทุก Generation ทุกอาชีพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อม Workshop ไปกับกูรูที่มีชื่อเสียง พร้อมโอกาสต่อยอดพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงกับ ETDA เปิดรับสมัครแล้ว! ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า นับวันโลกดิจิทัลได้ขยายไปทุกกลุ่ม ทุกวัยมากขึ้น สะท้อนได้จากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต ที่มากถึง 87.6% ครอบคลุมทั้งโซเชียลมีเดีย การแชทคุยกัน การรับชม VDO Content ซึ่งทำให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเฉลี่ยถึง 7 ชั่วโมง 25 นาที  (ผลสำรวจจาก Thailand Digital Outlook 2023) สิ่งเหล่านี้แสดงถึงไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ ผ่านการทำงาน ธุระส่วนตัว การเรียน ไปจนถึงเพื่อความบันเทิง ด้วยปริมาณดังกล่าวทำให้คนไทยติด Top ระดับโลก ในการใช้โซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์ม สิ่งที่มาควบคู่กันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการแฝงตัวของภัยคุกคามทางออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงสภาพสังคมด้วย

ETDA จึงมองว่าการส่งเสริมให้คนไทยเชื่อมั่นการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่มากขึ้นนั้น เป็นการมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น โดยคำนึงถึงการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ผนวกกับบทบาทในการกำกับดูแลธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งทำให้ ETDA มีข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยในมิติต่างๆ มิติหนึ่งที่สำคัญและถือเป็น Trend ที่มีการพูดถึงในเวทีระดับนานาชาติ คือ การสร้างให้เกิดสุขภาพที่ดีในโลกดิจิทัล หรือ Digital Wellness กับการใช้อย่างมีสติ มีความรับผิดชอบ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ที่ผ่านมา ETDA ได้นำประเด็นเหล่านี้แทรกอยู่ในหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC) ในด้าน Digital Use หรือการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ ‘โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ ตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต’ ที่ได้เผยแพร่ทั้งผ่านการอบรม และสื่อในช่องทางต่างๆ ไปยัง เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเปราะบาง (คนพิการและผู้ต้องขัง)

อีกกิจกรรมที่ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ คือ การแข่งขันประจำปี ‘EDC Pitching’ โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 กับแนวคิด “Digital Wellness Lifestyle” เพื่อเฟ้นหาแคมเปญในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบกิจกรรมหรือสื่อที่น่าสนใจ โดยเปิดกว้างทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน นักสื่อสาร นักกิจกรรม บุคลากรในสถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

กิจกรรม EDC Pitching Season 2 ผู้ที่สนใจสามารถออกแบบกิจกรรมหรือสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น  Infographic, VDO Clip, Short Flim, Exhibition, Application  หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ โดยสามารถเลือกโจทย์ที่ “ใช่” จาก 3 โจทย์ย่อยของการแข่งขัน (ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้มากกว่า 1 โจทย์) ได้แก่

1. Screen Time Management: การบริหารจัดการหรือจัดสรรเวลาในโลกออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. Digital Detox: การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตจริงและชีวิตออนไลน์ ลดหรือหยุดพักการใช้งานอย่างไร? ให้ส่งผลบวกต่อสุขภาพจิตใจ

และ 3. Digital Mindfulness: การใช้งานออนไลน์แบบส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี เพิ่มความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในโลกแห่งความเป็นจริง

โดยจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ ไม่ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากงานของผู้อื่น โดยสมัครเป็นกลุ่มจำนวน 2-5 คน (1 ทีม สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น) แล้วสมัครส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน์ที่  https://bit.ly/48L1Bjv

สำหรับกำหนดการที่สำคัญประกอบด้วย

- สมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

- 21 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ

- 30 มิถุนายน 2567 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดและเทคนิคการนำเสนอ ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ  

- 30 กรกฎาคม 2567 นำส่งผลงานที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

- 7 สิงหาคม 2567 Pitching Day  (รอบชิงชนะเลิศ) พร้อมประกาศผล

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page