top of page

GISTDA ใช้ดาวเทียมสำรวจความเสียหายน้ำท่วมทั่วประเทศ พื้นที่เสียหายแล้วมากกว่า 5แสนไร่เชียงราย พะเยา ท่วมขังกว่า 4 หมื่นไร่ พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบเกือบ 9 พันไร่

.

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel -1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศ ล่าสุดพบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #เชียงราย ในเขต อ.พาน อ.เมืองเชียงราย อ.เทิง อ.พญาเม็งราย และจังหวัด #พะเยา ในเขต อ.เมืองพะเยา อ.ภูกามยาว อ.ดอกคำใต้ รวมแล้ว 47,327 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งลำน้ำข้อมูลดาวเทียมพบน้ำท่วมขังปราจีนบุรีกว่า 8 พันไร่

.

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel -1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศ ล่าสุดพบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #ปราจีนบุรี แล้วกว่า 8,595 ไร่ โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งลำน้ำ

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที


GISTDA เผยหลายพื้นที่ลุ่มน้ำโขงท่วมขังแล้วกว่า 6 หมื่นไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel -1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงพบน้ำท่วมขังจำนวน 60,068 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #หนองคาย #อุดรธานี #สกลนคร #บึงกาฬ #นครพนม ส่วนพื้นที่ปลูกข้าได้รับกระทบกว่า 1.7 หมื่นไร่


GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมชี้ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ท่วมขังกว่า 1.3 แสนไร่ กระทบพื้นที่เกษตรแล้วกว่า 7 หมื่นไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel -1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 136,292 ไร่ โดยเฉพาะสองฝั่งของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูลในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #ขอนแก่น #ชัยภูมิ #นครราชสีมา #มหาสารคาม #บุรีรัมย์ #ร้อยเอ็ด ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวก็ได้รับกระทบแล้วเช่นกันกว่า 7 หมื่นไร่GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมล่าสุดภาคเหนือตอนล่างท่วมขังแล้วกว่า 2 แสนไร่ กระทบพื้นที่เกษตรมากกว่า 4.6 หมื่นไร่

.

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel -1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคเหนือล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 209,512 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อาทิ #สุโขทัย 80,216 ไร่ #พิจิตร 61,659 ไร่ #พิษณุโลก 28,584 ไร่ #นครสวรรค์ 27,767 ไร่ #เพชรบูรณ์ 6,525 ไร่ #อุตรดิตถ์ 4,761 ไร่ ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวก็ได้รับกระทบแล้วเช่นกันกว่า 46,796 หมื่นไร่

Kommentare


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page