top of page

Krungthai COMPASS:ภาคการท่องเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตขึ้นจาก 28.2 ล้านคน ในปี 2566 มาเป็น 34.0 และ 38.5 ล้านคน ในปี 2567-2568 ตามลำดับ


Krungthai COMPASS เผยภาคการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชี้ 4 ปัจจัยหลักเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี พร้อมแนะยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

Key Highlights


 ภาคการท่องเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตขึ้นจาก 28.2 ล้านคน ในปี 2566 มาเป็น 34.0 และ 38.5 ล้านคน ในปี 2567-2568 ตามลำดับ คิดเป็นการฟื้นตัว 85% และ 96% ของปี 2562 สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยราว 1.62 และ 1.92 ล้านล้านบาท ตามลำดับ 4 ปัจจัยหลัก ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะข้างหน้า ได้แก่ 1) ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง 2) การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน ที่มีโอกาสเติบโตขึ้นจาก 3.5 ล้านคน ในปี 2566 เป็น 7.0 และ 9.6 ล้านคน ในปี 2567-2568 ตามลำดับ 3) การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น และ 4) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง

 ภาคการท่องเที่ยวไทยควร 1) กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่ออุดช่องว่างช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 2) จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวไทยซ้ำ เพื่อช่วยเร่งให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น 3) ยกระดับความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีโดยเฉพาะในสายตาของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างสูง


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page