top of page

Live : อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ 17 ก.พ. 2564

การจัดสรรเวลาอภิปรายทั่วไปตาม 'มาตรา 152' ในการ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร วันที่ 17 - 18 ก.พ. 65


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page