top of page

Mega Trendโลก!ทางด่วนในอนาคต จะเป็นอย่างไร? ฟังผู้ว่ากทพ.บอกเล่าแบ่งปัน!ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page