top of page

NocNoc จับมือ กรมพัฒน์ ดัน SMEs กลุ่ม Home and Living ทั่วไทยสู่ผู้ค้าออนไลน์ยุคใหม่

เพิ่มยอดขายผ่านทุกแพลตฟอร์ม NocNoc

การค้า

“NocNoc” ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และไอเดียแต่งบ้านออนไลน์ ที่รวบรวมของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุปูพื้น-ผนัง ที่ครบที่สุดรายแรกในไทย ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Home and Living ทั่วไทยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน e-Commerce บนทุกแพลตฟอร์มของ NocNoc เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นผู้ค้าออนไลน์เรื่องบ้านยุคใหม่ที่พร้อมสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ พร้อมเตรียมปูพรม on Tour สร้างแรงบันดาลจริง ให้ทุกธุรกิจ SMEs ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร หรือกำลังเริ่มต้นอยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง NocNoc พร้อมเติมเต็มทุกการเติบโต นำร่องหัวเมืองธุรกิจสำคัญ ชลบุรี, ภูเก็ต, โคราช และเชียงใหม่ ตลอดปี 2023 นี้

นางชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc เปิดเผยว่า หนึ่งในมิติที่ช่วยให้ NocNoc เติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบ Personalize ที่ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้ว การให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเราแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าในแพลตฟอร์ม NocNoc อยู่แล้วกว่า 3,000 ร้านค้า กลุ่มผู้ประกอบการในอนาคตที่ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า Home and Living ที่มีคุณภาพ และกลุ่มผู้ประกอบการทุกธุรกิจ SMEs เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พักโรงแรม ฟิตเนส ธุรกิจเสริมความงาม ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

NocNoc จึงร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ DBD หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำด้านการบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มให้มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านแพลตฟอร์ม NocNoc ที่สามารถเปิดร้านค้าได้ฟรี ไม่มีค่าแรกเข้า ครอบคลุมบริการงานช่าง ช่วยให้ปิดการขายได้สะดวก และง่ายกว่าเดิม พร้อมกับการทำการตลาดแบบ Social commerce ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่สำหรับสินค้า Home and Living โดยเฉพาะ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มธุรกิจได้เข้าถึงสินค้าแต่งบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ครบ จบในที่เดียวผ่านแคมเปญ NocNoc for Business

ทางด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โดยมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็งแข่งขันได้ พร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจด้าน e-Commerce ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญลำดับต้นที่กรมฯ มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจจากการค้าออนไลน์และการตลาดดิจิทัล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้สามารถปรับตัวและก้าวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ การบูรณาการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของกรมฯ ในการร่วมประสานกำลังขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนร่วมกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกมิติ อันจะช่วยส่งเสริมให้การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจับมือกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำด้าน e-Commerce ของไทยอย่างแพลตฟอร์ม NocNoc ซึ่งเป็น e-Marketplace กลุ่ม Home & Living รายใหญ่ที่มีเครือข่ายการให้บริการอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ จะช่วยต่อยอดการพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบ่มเพาะพัฒนาสร้างองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้าน e-Commerce ที่มีประสบการณ์ตรงในวงการธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าและโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

นอกจากนี้ NocNoc และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังร่วมดำเนินกิจกรรม หรือ แคมเปญส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ได้แก่ โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โครงการสร้างชุมชนออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD) และโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดพัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบด้าน e-Commerce จะช่วยเพิ่มโอกาส โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Commerce มากขึ้น ซึ่งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page