top of page

OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่การจัดโครงการในปี 2565 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นางวิไล เปิดเผยว่า OR จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp ปี 2566 เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะพัฒนาครูและนักเรียนของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด แปรสภาพ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 33 โรงเรียน จาก 28 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีนี้ โรงเรียนที่ร่วมโครงการรุ่นที่ 1 (ปี 2565) จะได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าประกวด Zero Waste School ในปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้งรุ่น 1 และ 2 ทั้งสิ้น 46 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 10,000 บาท และได้เข้าร่วมตลอดทั้งโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ จะมีการจัดแข่งขันประกวดการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : แยก แลก ยิ้ม School Camp

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม School Camp จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2565 เพื่ออบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะพัฒนาครูและนักเรียน จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด แปรสภาพ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ OR ยังได้สนับสนุนให้ทั้ง 18 โรงเรียน เข้ารับการประเมินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ LESS ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ผ่านการจัดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ให้อาหารสัตว์ และการผลิตปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงดินจากสารอินทรีย์ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมดสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมไปได้ถึง 14.497 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 1,600 ต้น

โครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับหลักการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ของ OR ในด้าน “G - Green” ด้วยการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด (Low Carbon Business Area) ที่สนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) รวมถึงบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ในปี 2050 ต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page