top of page

OR SDG คืออะไร?เราไปตามหาคำตอบกันดีกว่า


ตามที่เคยเล่าให้ฟังเรื่อง OR SDG หรือ SDG ในแบบฉบับของ OR ว่าเป็นแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเติบโตเคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม . วันนี้เรามาเจาะลึกที่อักษรตัวแรก S - SMALL = การสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก แนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนมากกว่า 15,000 ชุมชน หรือมากกว่า 12 ล้านคน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น.. . ◉ โครงการไทยเด็ด . OR ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน โดยคัดเลือกสินค้าที่เป็นของดีของเด็ด นำมาจำหน่ายในร้านค้าไทยเด็ดที่ PTT Station ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 ราย . ◉ โครงการพื้นที่ปันสุข และตลาดเติมสุข . เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชน ให้นำผลผลิตมาจำหน่ายในพื้นที่ PTT Station โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงการรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่ล้นตลาด นำมาจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าที่มาเติมน้ำมัน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายสินค้าได้มากกว่า 15.6 ล้านบาท . ◉ โครงการ Café Amazon for Chance . ส่งเสริมความเท่าเทียมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเรียนรู้ ผู้พิการทหารผ่านศึก ผู้สูงวัย คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาความยากจน ให้มีรายได้จากการทำงานเป็นบาริสต้า ผ่านร้าน Café Amazon for Chance ที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 60 สาขา และมีแผนจะขยายให้ครบ 500 สาขาภายในปี 2569 . ◉ โครงการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรไทย Community Coffee Sourcing . ช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มีทักษะ ทั้งการปลูกและผลิตกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม เพื่อนำมาใช้ภายในร้าน Café Amazon รวมแล้วกว่า 5,800 ตันต่อปี . #OR #โออาร์โอกาส #EmpoweringAlltowardInclusiveGrowth #เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

留言


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page