top of page

TCEB ร่วม EEC ผนึกพันธมิตรภาคเอกชนเตรียมพร้อมสู่การจัดมหกรรมนิทรรศการแห่งปี EEC FAIR 2024


สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพันธมิตรภาคเอกชนจากหอการค้าไทย (TCC) และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT) จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาบูรณาการการมีส่วนร่วมของรัฐและเอกชน “Re-design Thailand's sustainable future together” เพื่อเตรียมการสู่การจัดงาน “EEC FAIR 2024” งานอีเว้นต์แสดงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรม S-Curve บนพื้นที่ EEC ในปี 2024

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวว่า เวทีความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ภายใต้การจัดงาน “Re-design Thailand's sustainable future together” ในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายและจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันในการบูรณาการการจัดงานและออกแบบงาน EEC FAIR 2024 ร่วมกันของภาครัฐและเอกชน โดยมี สสปน. หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงการบูรณาการในครั้งนี้ ทั้งนี้ การสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ EEC ในการรองรับอุตสาหกรรม S-Curve ต่อสายตานักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติ ผ่านการจัดงาน EEC FAIR ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ควรมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกัน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB กล่าวว่า การจัดงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนภายใต้ชื่องาน “Re-design Thailand's sustainable future together” ของ 4 พันธมิตรหลักในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญโดยใช้กลไกของไมซ์ เป็นเครื่องมือให้เกิดการบูรณาการในการมีส่วนร่วม โดย สสปน. จะเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ หรือ Co-creator of business opportunities ให้เกิดขึ้นภายในงาน ร่วมกับพันธมิตรอย่างหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดงาน EEC FAIR 2024 เกิดอิมแพ็คขึ้นทั้งภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า หอการค้าไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ EEC ในการเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจำเป็นจะต้องเสริมนโยบายที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ (บก ราง อากาศ) การจัดทำสิทธิประโยชน์ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และการสร้างเมืองอัจฉริยะที่จะมาทำให้เกิดการพัฒนา EEC ในทุกมิติอย่างครบถ้วน ตลอดจนการสร้างงาน สร้างรายได้ และเกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมของ S-Curve ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมนำเสนอ EEC ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านการจัดงาน EEC Fair ในปี 2024 ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์การการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในภูมิภาคฯ

ด้าน คุณสุวรรณา โดตี้ ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเสริมว่าการจัดงาน EEC FAIR 2024 ภาคท่องเที่ยวจะมีส่วนสำคัญในการช่วยกระจายได้ของนักเดินทางที่เดินทางเข้าร่วมงาน EEC FAIR ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรอบพื้นที่ EEC ซึ่งในพื้นที่ EEC มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ตอบโจทย์การเดินทางมาของนักธุรกิจและนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน EEC ถือเป็นกลุ่มนักเดินทางคุณภาพดี โดยการจัดงานในวันนี้ถือเป็นเวทีสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้ภาคท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการเชื่อมโยง Route เส้นทางท่องเที่ยวกับงาน EEC FAIR ผ่านการจัดกิจกรรม Workshop ออกแบบ Route รวมถึงอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ MEGA Trend ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลใหม่สำหรับนำไปเสริมให้กับธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ต่อไป

สำหรับงาน “Re-design Thailand's sustainable future together : ศักยภาพของไทยบนพื้นที่ EEC สู่การจัดงาน EEC FAIR 2024” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา โดยกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม Workshop ของ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา และอุตสาหกรรมดิจิตอล อาทิ หัวข้อ ความพร้อมของพื้นที่ EEC กับดิจิตอล, เสวนา EEC Update: ความพร้อมของประเทศไทยสู่การจัดงาน EEC FAIR 2024, เสวนา Tourism Mega Trend กับการปรับตัวของพื้นที่ EEC, Workshop ระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเชื่อมโยงความร่วมมือ EEC กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, Workshop ออกแบบ Route โปรแกรมท่องเที่ยวรองรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงในพื้นที่ EEC

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page