top of page

TGO จับมือ ททท. สร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon Tourism ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต-พังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO ได้ร่วมทริปพร้อมกับ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพังงา ผู้บริหาร ททท. สำนักงานใหญ่ ผู้แทนสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สื่อมวลชน และ Influencer คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมทดสอบเส้นทาง ทั้งนี้เส้นทางพื้นที่จังหวัดภูเก็ต-พังงา เป็น 1 ใน 20 เส้นทางต้นแบบคาร์บอนต่ำ ที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการต่างๆ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ จากนั้นก็ทำการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เหลือปล่อยที่ออกมาจากกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางนั้นๆ โดยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER มาชดเชย เพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดความสมดุลกับค่าการลดคาร์บอน และเท่ากับศูนย์ หรือ Carbon Neutral

ความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ ททท. ร่วมกับ TGO และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่บุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ซึ่ง ททท. ได้ดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ต้นแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอให้ ททท. สำนักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทนำเที่ยวและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำไปพัฒนาเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเสนอขายต่อไป


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page