top of page

TPBI คว้ารางวัล SET Awards 2023ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

SET ESG Ratings


บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI โดย คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “SET Awards 2023 – Commended Sustainability Awards” ซึ่งเป็นรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2023 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

รางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence สะท้อนมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ

คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ กล่าวว่า “พวกเราชาวทีพีบีไอทุกคน มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัล SET Award 2023 – Commended Sustainability Awards ในปีนี้ ถือเป็นการได้รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราได้รับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards” จึงถือว่ารางวัลนี้ เป็นผลสะท้อนที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืนที่บริษัทฯ ได้วางไว้ ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพนักงานทีพีบีไอและบริษัทในเครือทุกคนที่ทุ่มเททำงานหนักอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้ต่อไป เพื่อพัฒนาให้ทีพีบีไอเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

นอกจากรางวัลข้างต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีพีบีไอ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566 หรือ CGR 2023 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ระดับ AA โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทีพีบีไอได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 4 ปีติดต่อกัน


ทีพีบีไอ คือ หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของไทย ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลกมากว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานการผลิตในประเทศไทย (จังหวัดนครปฐมและระยอง) ประเทศเมียนมาร์ และสหราชอาณาจักร

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page