top of page

WhyTransform:ทำไมต้องเปลี่ยน คาถา I-CEE สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำไมต้องเปลี่ยน ตอนที่ 3

: คาถา I-CEE สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ที่ผ่านมาบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องออกแรง และต้องเผชิญกับแรงเสียดทาน แรงต้านหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเดินหน้านำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ขอแนะนำคาถา I-CEE ที่แม้มาจากจารย์มหาลัยที่ไม่ใช่เกจิ แต่รับรองได้ว่าคาถานี้น่าจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและประสบความสำเร็จได้ ท่องไว้ I-CEE … I-CEE (ออกเสียงว่า I see พ้องเสียง และพ้องความหมายว่า อ๋อๆ เข้าใจละ พอเห็นทางละ) I = Integrity – สัตย์ซื่อ ถือธรรม: เป็นทั้งคุณสมบัติ และความตั้งใจที่ต้องมีตั้งแต่ต้นเพราะสิ่งที่คนคัดค้านจะทำเป็นสิ่งแรกๆคือโจมตี “ป้ายสีตัวผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ว่ามีวัตถุประสงค์แอบแฝง มีผลประโยชน์ซ่อนเร้น มีเจตนาทุจริต ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์องค์กร ซึ่งวิธีการชั่วร้ายใต้ดินเหล่านี้มักสร้างแนวร่วมการต่อต้านได้ง่ายและมีประสิทธิผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ ดังนั้น ความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมในตัวเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกันให้ผ่านพ้นภัยเหล่านี้ไปได้ C = Communication – สื่อสารชัดเจน: ต้องสื่อสารเป้าหมายที่คาดหวัง เส้นทางการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละคนแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน สื่อสารเองดีกว่าปล่อยให้คนไปพูดกันเองโดยเราไม่รู้ว่าไปพูดอะไรกันบ้าง อย่าไปคิดว่าสื่อไปครั้งแรกแล้วคนจะรับรู้ เข้าใจ หรือเห็นด้วย อย่าไปคิดว่าสื่อชัดแล้วคนคัดค้านจะไม่เอาไปบิดเบือน เรามีหน้าที่สื่อให้ชัด สื่อซ้ำๆ สื่อให้บ่อย สื่อในหลายรูปแบบ และทำให้คนกลางๆ คนที่ไม่มีเจตนาคัดค้านได้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในที่สุด E = Engagement – สร้างความอยากร่วม: ไม่ใช่แค่สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งก็ทำไปตามหน้าที่หรือร่วมไปแบบแกนๆ แต่ต้องสร้างความอยากร่วม อยากเปลี่ยน และอยากทำอะไรในส่วนที่ตนเองทำได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย แต่ทำได้หากทำคาถาตัว C ให้ได้ดีโดยสื่อสารให้เห็นภาพชัด ให้คนศรัทธาและอยากเดินไปด้วยกัน อย่าไปหวังจำนวนคนเข้าร่วมมากมาย การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน ก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จากคนจำนวนน้อยเสมอ E = Empowerment – กระจายอำนาจ: อย่าไปคาดหวังจะทำทุกอย่างให้ได้ดังใจ อย่าไปคิดจะทำทุกอย่างด้วยตนเอง เพราะการดึงผู้คนเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนก็มักจะมีไอเดีย มีความคิดของตนเอง หากเราอยากได้ทุกอย่างดังใจก็ต้องทำเองทุกอย่างซึ่งยากจะสำเร็จ องค์กรไม่ใช่ของเราคนเดียว เอาคนมาเข้าร่วมทำงานก็ต้องให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจ และต้องทำใจยอมรับตั้งแต่ต้นว่าเราจะไม่ได้ทุกอย่างในรูปแบบที่เราตั้งใจไว้ แต่ตราบใดที่กรอบใหญ่ๆยังทำให้เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้โดยไม่ผิดเพี้ยนไปมากนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่มักมีข้อจำกัดมากมายเป็นปกติ ในทางปฏิบัติคงมีหลักคิด หลักปฏิบัติอีกมากที่เป็นประโยชน์ต่อการนำพาองค์กรฝ่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย แต่หวังว่าคาถาง่ายๆอย่าง I-CEE นี้จะช่วยคุ้มครอง สร้างกำลังใจ และเป็นพลังให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกคนครับ #WhyTransform #TBSTransformation

บทความโดย

รศ.ดร.พิภพ อุดร

คณบดีคณะพาณิชศาสตรและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page