top of page

Zayed Sustainability Prize)เปิดรับสมัครผู้เข้าชิงรางวัลความยั่งยืนซายิด ประจำปี 2568

เปิดรับสมัครผู้เข้าชิงรางวัลความยั่งยืนซายิด ประจำปี 2568 ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และโรงเรียนมัธยมปลาย ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2567


รางวัลความยั่งยืนซายิด (Zayed Sustainability Prize) ซึ่งเป็นรางวัลที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้บุกเบิกขึ้นมาเพื่อยกย่องความยั่งยืนและมนุษยธรรมทั่วโลก ประกาศเปิดรับผลงานเข้าชิงรางวัลประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการแล้ว


รางวัลความยั่งยืนซายิดเปิดรับผลงานเข้าประกวดไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และโรงเรียนมัธยมปลายที่มีโซลูชันที่ยั่งยืน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน 6 สาขา ได้แก่ สุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก


ดร.สุลต่าน อาเหม็ด อัล จาเบอร์ (Sultan Ahmed Al Jaber) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อธิบดีประจำรางวัลความยั่งยืนซายิด และประธาน COP28 กล่าวว่า  "นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา รางวัลความยั่งยืนซายิดได้เชิดชูคุณงามความดีของเชค ซายิด (Sheikh Zayed) ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำนึงถึงมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมทั่วโลก ในทศวรรษที่ชี้ชะตาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นนี้ คุณค่าเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะมีส่วนส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่สอดคล้องกับฉันทามติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะปูทางไปสู่การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake)"

เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน และเพื่อสนับสนุนความพยายามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการเร่งหาโซลูชันที่ใช้ได้จริง ซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการยกระดับชุมชนที่เปราะบางทั่วโลก รางวัลความยั่งยืนซายิดจึงเพิ่มเงินรางวัลจาก 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมอบเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้ชนะแต่ละรายในสาขาองค์กร ได้แก่ สุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สำหรับสาขาโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาคทั่วโลก แต่ละโรงเรียนจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปใช้ริเริ่มหรือขยายโครงการของตน โดยทั้ง 6 ภูมิภาคของโลกในสาขาโรงเรียนมัธยมปลายประกอบด้วย ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ทั้งนี้ ผู้ชนะรางวัลความยั่งยืนซายิดกลุ่มล่าสุดได้ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุม COP28 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและโรงเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมประกวดเป็นวงกว้าง รางวัลความยั่งยืนซายิดจะเปิดรับผลงานในหลายภาษา รวมถึงภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน และโปรตุเกส เพื่อรับประกันว่าโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายล้วนมีสิทธิได้รับการยกย่องเช่นเดียวกัน

สำหรับสาขาสุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ องค์กรต่าง ๆ ต้องพิสูจน์ว่าสามารถยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในชุมชนเป้าหมาย และสามารถปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ระยะยาวในการยกระดับความเป็นอยู่และสภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ สำหรับสาขาโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก นักเรียนควรเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินโครงการ และต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดสามขั้นตอน เริ่มด้วยการตรวจสอบสถานะของทุกผลงานเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งในด้านผลกระทบ นวัตกรรม และแรงบันดาลใจ ซึ่งถือเป็นการระบุผลงานที่ตรงตามเกณฑ์และนำไปสู่การคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระระดับนานาชาติในแต่ละสาขา จะทำการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือก จากนั้นรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตัดสินรางวัล เพื่อทำการคัดเลือกผู้ชนะทั้ง 6 สาขาอย่างเป็นเอกฉันท์

รางวัลความยั่งยืนซายิดจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในพิธีมอบรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นในงานสัปดาห์ความยั่งยืนอาบูดาบี (Abu Dhabi Sustainability Week หรือ ADSW) ประจำปี 2568

เกี่ยวกับรางวัลความยั่งยืนซายิด

รางวัลความยั่งยืนซายิด (Zayed Sustainability Prize) เป็นการยกย่องคุณงามความดีของเชค ซายิด บิน สุลต่าน อัล นาห์ยาน (Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan) บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผู้ล่วงลับไปแล้ว รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินการด้านมนุษยธรรม โดยเชิดชูและให้รางวัลแก่องค์กรและโรงเรียนมัธยมปลายที่นำเสนอโซลูชันเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในสาขาสุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก นับเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่รางวัลนี้เข้ามาช่วยยกระดับชีวิตของประชากร 384 ล้านคนทั่วโลก ผ่านผลงานของผู้ชนะรางวัลรวม 117 ราย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page