top of page

กรมโรงงานฯ เยี่ยมชม #โซลาร์ลอยน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดและภูมิภาคเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม “โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 จังหวัดขอนแก่น” เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดตั้ง #แผงโซลาร์เซลล์บนผืนน้ำ (Solar Floating) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมี นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและพลังงานหมุนเวียน นำคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสันเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ประมาณ 320 ไร่ #เป็นโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดที่มีระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) เพื่อบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่เดิม และระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) โดยจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันแทนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และนำมวลน้ำมาผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงค่ำหรือช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน ส่วนพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บในระบบ BESS จะนำมาจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าช่วงเปลี่ยนผ่านจากกลางวันเป็นกลางคืนในเวลาหัวค่ำ หรือจ่ายไฟฟ้าตามความต้องการของระบบได้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ช่วยเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดและภูมิภาคที่สูงขึ้น ลดการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นต้นแบบเพื่อเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาสู่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีการติดตั้งระบบ BESS ที่มีกำลังผลิตสูงขึ้น. นอกจากนี้ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ายังได้รับประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นต้น โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม #ศูนย์ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ที่ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิสาหกิจชุมชนสินค้า OTOP โดยกลุ่มสมาชิกผู้พิการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ อาทิ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ กล่องไม้ กระเช้า ชะลอมไม้ พวงกุญแจ และอื่นๆ มีอาคารอเนกประสงค์สำหรับให้ความรู้และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองทำกิจกรรม อีกทั้งมีแปลงผักปลอดสารพิษสำหรับต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตอบโจทย์การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร

.

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #DIW #MIND #โซลาร์ลอยน้ำ #เขื่อนอุบลรัตน์ #ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน #พลังงานแสงอาทิตย์ #แผงโซลาร์เซลล์บนผืนน้ำ #SolarFloating #โรงไฟฟ้าไฮบริด #พลังงานหมุนเวียน #การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ #EnergyManagementSystem #ระบบกักเก็บพลังงาน #BatteryEnergyStorageSystem #BESS #ศูนย์ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ #สินค้าOTOP #เฟอร์นิเจอร์ไม้

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page