top of page

การรถไฟฯรายงานภาพรวมการเดินทางประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อเนื่องผู้โดยสารเฉลี่ย60,000-70,000คน/วัน

คมนาคม-ขนส่ง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อม รวมถึงมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ (29 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นวันแรกที่ประชาชนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เป็นไปด้วยความคึกคัก มีมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การรถไฟฯ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกสุดพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใย เป็นของขวัญให้กับผู้โดยสารทุกคนในเทศกาลปีใหม่ 2566

ในส่วนยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทั้งระบบทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 89,866 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถรถปกติ 87,094 คน และขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสาร อีก 2,772 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 38,687 คน ขาออก 51,179 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 25,408 คน รองลงมาคือสายใต้ 25,327 คน สายเหนือ 21,677 คน สายตะวันออก 10,834 คน สายมหาชัย 5,936 และสายแม่กลอง 684 คน

โดยการรถไฟฯ ได้เปิดให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า และคาดการณ์ไว้ว่าเมื่อวานจะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก จึงได้เพิ่มรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารไว้ จำนวน 3 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ 1 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน นอกจากนี้ ได้มีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถที่เดินประจำในทุกเส้นทางให้เต็มหน่วยลากจูง เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง


นายเอกรัช กล่าวว่า ส่วนภาพรวมของสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับ และสำหรับช่วงเที่ยงวันเดียวกันคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารที่ได้สำรองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วมารอขึ้นขบวนรถไฟในช่วงบ่าย จนถึงค่ำ เพื่อจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งภาพรวมการโดยสาร ด้านจำนวนขบวนรถและตู้โดยสารมีเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง การจำหน่ายตั๋วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ประมาณการผู้โดยสารภาพรวมวันนี้ จะมี ผู้โดยสารใช้บริการขบวนรถปกติ ประมาณ 60,000 - 70,000 คนสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง.


Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page