top of page

การรถไฟฯร่วมมือSCGและกระทรวงอุตสาหกรรม คิกออฟ เปิดกิจกรรม“season train X เอสซีจีปลูกแสนต้นให้คนกทม.


การรถไฟฯ ร่วมมือ SCG และกระทรวงอุตสาหกรรม คิกออฟ เปิดกิจกรรม “season train X เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม.” ในวันบุรฉัตร โดยนำร่องปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และไม้ดอกสวยงามที่สถานีกลางบางซื่อ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าประตู 1 สถานีกลางบางซื่อ นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักร พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ season train X เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. ใน "วันบุรฉัตร" โดยนำร่องปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และไม้ดอกสวยงาม ที่สถานีกลางบางซื่อ และตลอด 2 ข้างทางแนวเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เพื่อพัฒนาทัศนียภาพพื้นที่ของการรถไฟฯ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ตลอดจนเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการรถไฟฯ ยุคใหม่ เนื่องในวันบุรฉัตร


การรถไฟฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยกันพัฒนาโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยโครงการ Season Train ของการรถไฟฯ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย “สีสันคมนาคม สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบของการรถไฟ โดยการนำพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีดอกสวยงาม มาปลูกตามแนว 2 ข้างทางรถไฟ เพื่อพัฒนาทัศนียภาพให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น กลายเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้กับชุมชน

สำหรับ โครงการ Season Train ของการรถไฟฯ นับว่ามีความสอดคล้องกับโครงการ SCG ปลูกแสนต้นให้คน กทม.จึงได้รวมพลังจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นใน “วันบุรฉัตร” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจที่สำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ จนได้รับพระสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งกิจการรถไฟฯ ยุคใหม่” การรถไฟฯ จึงถือโอกาสนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการ Season Train โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 150 ต้น ภายในบริเวณสถานีกลางบางซื่อ และในอนาคตกำหนดปลูกต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม ตลอดแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง อีกจำนวนกว่า 20,000 ต้น

ท้ายนี้ การรถไฟฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน และประเทศชาติ เพราะมีความเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเรามีความสมดุล ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Commenti


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page