top of page

การรถไฟฯเปิดเดินขบวนรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังระดมเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการยกรถที่ตกรางและซ่อมแซมฯ

คมนาคม-ขนส่ง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากเหตุขบวนรถสินค้าที่ 643 บ้านป็อกแป็ก - นครลำปาง ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 137/5-6 สถานีท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและสั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการยกรถที่ตกราง และซ่อมแซมทางที่ได้รับความเสียหายให้สามารถกลับมาเปิดการเดินรถให้อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


ล่าสุด การรถไฟฯ ขอแจ้งว่า จากการระดมเจ้าหน้าที่รถไฟและอุปกรณ์ลงพื้นที่เร่งทำงานตลอดทั้งวัน ขณะนี้สามารถดำเนินการยกรถ และซ่อมบำรุงทางเสริมความมั่นคงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 22.50 น. และพร้อมเปิดการเดินรถในเส้นทางสายเหนือทุกขบวนแก่ประชาชนได้ตามปกติอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ต้องขออภัยผู้โดยสาร ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการขบวนรถไฟในเส้นทางสายเหนือ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 ก.พ.2566 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสารในขบวนรถที่งดเดิน 3 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) ขบวนรถด่วนที่ 13 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) และขบวนรถเร็วที่ 107 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย) สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


โดยก่อนหน้านี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03.11 น. การรถไฟฯ ได้รับแจ้งเหตุขบวนรถสินค้าที่ 643 บ้านป็อกแป็ก - นครลำปาง ตกรางบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 137/5-6 ฝั่งประแจด้านใต้สถานีท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นเหตุให้รถพ่วงตกราง 2 คัน กีดขวางการเดินรถ ส่งผลให้ขบวนรถในเส้นทางสายเหนือเกิดความล่าช้าทุกขบวนทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารฯ ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการยกรถที่ตกรางดังกล่าว เพื่อให้สามารถเปิดการเดินรถในเส้นทางสายเหนือได้ตามปกติโดยเร็ว โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถยกขบวนรถที่ตกราง รวมทั้งซ่อมปรับปรุงสภาพทางให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานได้ตามปกติได้ภายในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการยกตู้ที่ตกราง การรถไฟฯ ขอประกาศงดเดินขบวนรถ 3 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในเส้นทางสายเหนือ ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1. งดเดิน ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) 2. งดเดิน ขบวนรถด่วนที่ 13 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่) 3. งดเดิน ขบวนรถเร็วที่ 107 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย)

ทำการขนถ่ายผู้โดยสารและปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในเส้นทางสายเหนือ ดังนี้

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 (เชียงใหม่ - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินจาก บ้านตาคลี - กรุงเทพอภิวัฒน์ และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 14 (เชียงใหม่ - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินจาก บ้านหมี่ - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ 3. ขบวนรถด่วนที่ 52 (เชียงใหม่ - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินจาก โคกกะเทียม - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ 4. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 7/8 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่ - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - พิษณุโลก - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ 5. ขบวนรถเร็วที่ 111/112 (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - เด่นชัย - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินช่วงลพบุรี - นครสวรรค์ – ลพบุรี ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ 6. ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพ - พิษณุโลก) งดเดินช่วงลพบุรี – บ้านหมี่ 7. ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก - กรุงเทพ) งดเดินช่วงบ้านหมี่ – ลพบุรี 8. ขบวนรถธรรมดาที่ 207 (กรุงเทพ - นครสวรรค์) งดเดินช่วงลพบุรี – บ้านหมี่ 9. ขบวนรถธรรมดาที่ 208 (นครสวรรค์ - กรุงเทพ) งดเดินช่วงบ้านหมี่ – กรุงเทพ 10. ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 (กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ) งดเดินช่วง ลพบุรี - บ้านตาคลี – ลพบุรี 11. ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 (กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพ) งดเดินช่วงกรุงเทพ - บ้านหมี่ – กรุงเทพ


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page