top of page

ขุนคลังลงพื้นที่เยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดตาก


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนกาญจนศักดิ์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ลองกอง กล้วยหอมทอง แก้วมังกร อะโวคาโด และเงาะ บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ ซึ่งผลผลิตจากสวนกาญจนศักดิ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง ที่มีการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร โดยรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การใช้และแปรรูปสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ใช้สอย และมีการจ้างงานคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ อีกด้วย

ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าทั้ง 2 ราย ผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยและสินเชื่อยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทย เพื่อเป็นเงินทุนในการเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนและยกระดับกระบวนการผลิต อันนำไปสู่การสร้างงานและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page