top of page

ครั้งแรก!ทางด่วนอุโมงค์2ชั้นยาว6.7กม.เชื่อมจราจรกรุงตะวันออก-ตะวันตกหลังรอมา25ปีมูลค่า3.6หมื่นล้าน

โครงการที่เกิดขึ้น บนแนวคิดให้คนเดินทางไกลได้รับความสะดวกสบายไม่ติดขัด ส่วนคนพื้นที่ไม่ถูกรบกวนจากการเพิ่มของปริมาณจราจรจากภายนอก จึงเป็นที่มาของการเชื่อมการเดินทางผ่าใจกลางกรุงเชื่อมฝั่งตะวันตก-ตะวันออก ตามทฤษฎีกระจายการจราจร เพื่อแบ่งเบาพื้นที่ผิวที่สามารถรองรับได้อย่างจำกัด

โดยวงเงินก่อสร้างราวๆ 3.6 หมื่นล้าน คาดว่าศึกษาแล้วเสร็จปี2567 ก่อนเสนอ ครม.ปี2568 พร้อมลุ้นเปิดประมูลในปี 2569

กทพ. สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทน ตอน N1

เมื่อวันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทาง) งานศึกษาความเหมาะสม ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทน ตอน N1 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น แขวงเสนานิคม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม

ตามที่ กทพ.ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทน ตอน N1 ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกเกษตร ถนนงามวงศ์วาน ถนนประเสริฐมนูกิจ และโครงข่ายโดยรอบด้านตะวันออก และตะวันตกของกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ทำการศึกษาคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และจราจร เศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนได้ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

“แนวสายทางที่ 2.2 เป็นแนวสายทางที่เหมาะสมที่สุด!!!(ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน)

" ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ใต้ดินทั้งหมด มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษศรีรัชตัดกับถนนงามวงศ์วาน แนวสายทางจะไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน ผ่านแยกพงษ์เพชร แยกบางเขน แยกเกษตร เข้าถนนประเสริฐมนูกิจ จนเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และเชื่อมต่อ E-W Corridor ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะได้นำไปศึกษาอย่างละเอียดในขั้นตอนต่อไป


“งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 มีความมุ่งหมายที่สำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกเกษตร ถนนงามวงศ์วาน ถนนประเสริฐมนูกิจ และพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อไป” นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด


และยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า ตามแผนกำหนดคาด่าจะศึกษาแล้วเสร็จปี2567 พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในปี 2568 โดยในปี 2569เริ่มเปิดประมูลโครงการ เริ่มก่อสร้างในปี 2570 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 5ปี แล้วเสร็จปี 2575 โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรปีเปิดบริการที่ 7 หมื่นคัน/วัน ขณะที่สายทางมีความจุประมาณ 1.4 แสนคัน/วัน เบื้องต้น กทพ.จะลงทุนเอง โดยใช้รายได้มาดำเนินการ ซึ่งฐานะการเงินของกทพ.มีความแข็งแกร่ง จะดูกระแสเงินสด หากไม่พอ จะระดมทุนเข้ามาช่วย เช่น ออกบอนด์ เป็นต้น

(ภาคผนวก)

(เสียงจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่พึงละเลย)


หน.สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ชาวงามวงษ์วาน


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page