top of page

#จะลงเอยอย่างไร? กับ #ผู้ว่าใหม่กฟผ.? ฟังท่าทีชัดๆ #พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค

ฟังท่าทีชัดๆ #พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค (16ต.ค.2566)

โดยบุคคลที่ถูกคัดเลือกเสนอชื่อมาตามขั้นตอน และมีอาวุโสสูงสุด-มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีคะแนนมาเป็นที่1 ในทำเนียบรองผู้ว่ากฟผ. ได้แก่ #คุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์ คลิกฟัง #รมวพลังงาน (อีกครั้ง)

ติดตามเพิ่มเติม

CLOSE-UP THAILAND.


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page