top of page

ดีแทคแจ้งตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ที่เกี่ยวข้องการควบบริษัทวันที่ 26 สิงหาคม 2565 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ หลังประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยได้ลงมติ อนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นดีแทค และทรู ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นดีแทค และทรู เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

ทั้งนี้ ตามประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาการรวมธุรกิจที่ผ่านมา กสทช. พึงจะพิจารณารายงานการรวมธุรกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นรายงานการรวมธุรกิจ แต่เนื่องจาก กสทช. ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาการรวมธุรกิจ จึงทำให้ ดีแทค และ ทรู อาจไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของดีแทค และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของทรู มีมติอนุมัติการควบบริษัท

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า “บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ ตามประกาศ ของ กสทช. เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาการรวมธุรกิจที่ผ่านมาของ กสทช. ซึ่งได้ยื่นรายงานนับแต่เดือนมกราคม บริษัทคาดว่ากระบวนการควบรวมทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 ซึ่งการรวมธุรกิจครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันที่เท่าเทียมมากขึ้น และมีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

อย่างไรก็ตาม หากประเมินจากกระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าของ กสทช. อาจมีผลกระทบต่อความคืบหน้าของการก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคมใหม่ และความล่าช้าอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ผู้บริโภค ธุรกิจ และเส้นทางดิจิทัลในประเทศไทย ต้องเสียโอกาสไปด้วย ทั้งนี้ ทั้งดีแทคและทรูยังคงตั้งเป้าที่จะควบรวมกิจการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคประชาชนชาวไทย ภาคธุรกิจ สังคมและประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”


dtac notifies the Stock Exchange of Thailand after convening the Board of Directors Meeting to consider the extension of period for holding the Joint Shareholders Meeting regarding the amalgamation

(26 August 2022 ) Total Access Communication PCL or dtac has submitted a notification letter to the Stock Exchange of Thailand after the Board of Directors Meeting today. The Board of Directors approved holding an interim Joint Shareholders Meeting No. 1 on 3 October 2022 in order for the shareholders of dtac and True to consider extending the period for considering matters concerning the amalgamation at a subsequent Joint Shareholders Meeting.

Based on relevant NBTC notifications, NBTC guideline on mergers and past practices of the NBTC considering merger transactions, the NBTC was expected to issue its final report on the proposed amalgamation within 90 days from the date of submission of the amalgamation report. However, the NBTC is currently still considering the amalgamation. As a consequence, dtac and True may not be able to convene the Joint Shareholders Meeting within 6 months from the date on which the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 of dtac and the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders of True approved the Amalgamation.

Mr. Sharad Mehrotra, CEO of dtac, stated “We have supported the NBTC in its review of the proposed amalgamation since the notification was filed in January. We expect the amalgamation to be concluded within 2022, and it will create a more equal competition in Thai telecommunications industry, as well as creating a strong company to invest in new technologies.

The prolonged process affects the progress to create a new technology-telecom champion, and the delay has a negative impact for consumers and for Thailand’s pathway towards building a leading regional digital economy. dtac and True still aim to finish the amalgamation as soon as possible for sustainable benefits and value creation for Thai consumers, businesses and the nation”.

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page