top of page

"ตัวอย่างงานเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร คือ การเปลี่ยนโรงงานยาสูบ จากโรงงานขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สู่สวนเบญจกิติ หนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ"

SDG-11

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ โชว์วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลงานเด่นสวน 15 นาทีทั่วกรุง ยันปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องร่วมกันพัฒนาแบบไร้พรมแดน


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุม G-NETS Mayors Summit การประชุมระดับนายกเทศมนตรีของเมือง เพื่อการหารือและแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเมืองและวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนาในอนาคต และการร่วมกันเผยแพร่แถลงการณ์ประกอบการจัดตั้งเครือข่ายเมืองระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Global City Network for Sustainability: G-NETS) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า การประชุมเมืองสมาชิกของเครือข่ายเมืองระดับโลกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global City Network for Sustainability: G-NETS) ในครั้งนี้ เหล่าสมาชิก ต่างร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย การสร้างเมืองที่มีความครอบคลุมและเที่ยงธรรม มีความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และพิสูจน์ให้เห็นว่าแต่ละเมืองต่างเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คล้ายกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งเขตแดน และทุกเมืองต้องร่วมกันแก้ไข วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทำให้โลกมีความยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเรา คือการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน


ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตัวอย่างงานเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร คือ การเปลี่ยนโรงงานยาสูบ จากโรงงานขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สู่สวนเบญจกิติ หนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร เปรียบเสมือนปอดของกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้


อย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากสามารถเดินทางมาใช้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ได้ทุกวัน ดังนั้นนอกจากสวนสาธารณะขนาดใหญ่แล้ว กรุงเทพมหานครมีโครงการสวน 15 นาที ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนในกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงสวนสาธารณะใกล้บ้านได้ในระยะไม่เกินรัศมี 1 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะเวลาการเข้าถึงจากการเดินเท้าในระยะเวลาประมาณ 15 นาที


โดยข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม ขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ระหว่างดำเนินการทำสวน 15 นาที จำนวน 163 แห่ง พื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 117 แห่ง พื้นที่รวม 149 ไร่ 1 งาน 59.77 ตารางวา


สำหรับหัวข้อในการประชุม แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อม (Environment) 2. เมืองที่ปลอดภัยและมั่นคง (Safe and Secure Cities) 3. เมืองที่ครอบคลุมและเที่ยงธรรม (Inclusive and Just) โดยมีผู้แทนในระดับนายกเทศมนตรีจากเมือง กว่า 44 เมืองทั่วโลก ร่วมประชุมComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page