top of page

ตามพีระพันธ์ ตะลุยตรวจแท่นขุดเจาะก๊าซแหล่งเอราวัณกลางอ่าวไทย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ข้าราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการจี 1/61 ในอ่าวไทย ซึ่งมีแผนจะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายในวันที่ 1 เมษายนนี้ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านค่าไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสืบเนื่องจากการที่ กระทรวงพลังงาน มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย โครงการจี 1/61 ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ให้อยู่ในระดับ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซในประเทศซึ่งถือเป็นแหล่งจัดหาก๊าซที่มีต้นทุนต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซที่นำเข้าจากเมียนมา และก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าในรูปของ LNG โดยที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เข้าเป็นผู้ดำเนินการโครงการจี 1/61 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต ซึ่งบริษัทได้ทำงานร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซฯ โดยได้ติดตั้งแท่นหลุมผลิต 12 แท่น เจาะหลุมผลิตเพิ่มกว่า 300 หลุม วางท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง เชื่อมต่ออุปกรณ์การผลิตและระบบต่าง ๆ เพื่อทำให้อัตราการผลิตก๊าซฯ เพิ่มขึ้นตามลำดับ และในปี 2567 นี้ ปตท.สผ. มีแผนจะติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพิ่มอีก 7 แท่น และเจาะหลุมผลิตเพิ่มอีกประมาณ 300 หลุม เพื่อเพิ่มและรักษาอัตราการผลิตก๊าซฯ ของโครงการจี 1/61 ให้ได้ในอัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต


“ในช่วงการตรวจเยี่ยม ผมได้พบเห็นความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยได้มีการเพิ่มกำลังคนในการทำงานที่แท่นหลัก จากเดิม 200 นาย เป็น 320 นาย โดยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีความขะมักเขม้นและตั้งใจในการทำงาน ทำให้ผมมีความมั่นใจว่าวันที่ 1 เมษายน 2567 กำลังการผลิตของแหล่งเอราวัณ จะเพิ่มขึ้นเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันอย่างแน่นอน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนก๊าซโดยรวมของประเทศถูกลง และส่งผลดีต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า และได้สั่งการพร้อมเน้นย้ำให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท สผ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน“ นายพีระพันธุ์กล่าว


ทั้งนี้ จากปัจจัยในเรื่องการเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และราคา LNG ตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไปเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศที่เข้าภาคไฟฟ้าลดลง และส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าของประเทศที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติประมาณ 50-60 % มีต้นทุนลดลง ซึ่งช่วยให้กระทรวงพลังงานสามารถรักษาระดับราคาค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้รมว.พลังงานยังเปิดใจผ่านเพจส่วนตัวเพิ่มเติม...ลองไปฟัง!!!


"หลังจากที่ผมพยายามลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังสุดสามารถยันราคาค่าไฟฟ้าให้ประชาชนทั่วไปไว้ได้ที่ 4.18 บาท ต่อหน่วย สำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2567 เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย ทั้งๆที่มีการคาดการณ์ว่าอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดดังกล่าวจะอยู่ที่ 4.68 บาท เพราะในช่วงเวลาที่ว่านี้มีปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าหลายตัวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขุดเจาะก๊าซจากอ่าวไทยที่แหล่งเอราวัณขาดหายไปวันละ 800 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟ.)ทำให้ต้องสั่งก๊าซจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาชดเชยและมีผลต่อราคาค่าไฟฟ้าโดยตรง

แม้จะยังมีเวลาเหลืออีกสองเดือนกว่าจะครบกำหนดการปรับค่าไฟฟ้าตามวงรอบ 4 เดือน ในเดือนเมษายน 2567 แต่ผมไม่นิ่งนอนใจ เพราะหากยังคงขาดก๊าซจากอ่าวไทยวันละ 800 ล้าน ลบ.ฟ. อยู่ ก็จะมีผลต่ออัตราค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2567 นี้แน่นอน ทั้งนี้ ทั้งผม ทั้งปลัดกระทรวงพลังงาน (นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ) ทั้งประธานที่ปรึกษา (นายณอคุณ สิทธิพงษ์) และคณะกรรมการ กกพ. ได้เตรียมการแก้ไขปัญหากันทุกวัน แต่สำคัญที่สุดคือต้องขุดก๊าซจากอ่าวไทยในปริมาณที่ขาดหายไปวันละ 800 ล้าน ลบ.ฟ. ขึ้นมาให้ได้ตามเดิม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ปตท.สผ.

ในช่วงที่ผ่านมาเราได้ประสานงานและขอคำยืนยันจาก ปตท. และ ปตท. สผ. ตลอดมาว่าจะสามารถนำก๊าซจากอ่าวไทยที่แหล่งเอราวัณขึ้นมาในปริมาณที่ขาดหายไป 800 ล้าน ลบ.ฟ. ต่อวัน ได้หรือไม่ ซึ่ง ปตท. และ ปตท.สผ. ยืนยันตลอดมาว่าสามารถทำได้แน่นอนแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจแทนพี่น้องประชาชน ผมจึงต้องไปให้เห็นกับตาและได้ยินกับหูจากผู้ปฏิบัติงานจริงที่แท่นขุดเจาะว่าจะสามารถทำได้แน่นอน

วันนี้ผมและคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและผู้บริหาร ปตท. นำโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานบอร์ด ปตท. และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะได้ร่วมกันเดินทางไปยังแท่นขุดเจาะก๊าซแหล่งเอราวัณ กลางอ่าวไทย โดยเดินทางไปที่แท่นหลักที่เป็นศูนย์รวมก๊าซที่ขุดได้จากทุกแท่นในแหล่งเอราวัณเพื่อส่งมายังโรงแยกก๊าซที่ระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งถึง 400 กว่ากิโลเมตร

ชีวิตการทำงานของผมวันนี้จึงเริ่มต้นที่เวลาตีสามครึ่งครับ

วันนี้ผมตื่นนอนตอนตีสามครึ่งหลังจากเสร็จงานตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่ง เพื่อไปขึ้นเครื่องบินเดินทางไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง แล้วไปต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์อีก 1 ชั่วโมงครึ่งเดินทางไปยังแท่นหลักแหล่งเอราวัณกลางอ่าวไทย เรื่มชีวิตการทำงานวันนี้ตอนตีสามครึ่งไปถึงจุดหมายเวลาประมาณ 10 โมงเช้าครับ

แหล่งเอราวัณนี้มีชื่อเรียกว่าพื้นที่ G1 ที่มีแท่นขุดเจาะรวมกันทั้งหมดประมาณ 124 แท่น และมีหลุมเจาะอีกหลายหลุมมีชื่อต่างกันไป เช่น บงกช สตูล ปลาทอง ฟูนาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะร่วมกันขุดเจาะก๊าซขึ้นมาให้ได้วันละ 800 ล้าน ลบ.ฟ. เพื่อช่วยกันยันราคาค่าไฟฟ้าให้ประชาชน ที่พวกเราจะพยายามทำให้ได้ว่าจะไม่ขึ้นค่าไฟฟ้าในงวด 4 เดือนข้างหน้านับจากเดือนพฤษภาคม 2567ครับ

สิ่งที่พบเห็นที่แท่นหลักในวันนี้คือขณะนี้ ปตท.สผ. ได้เพิ่มกำลังคนในการทำงานอย่างเต็มที่ เฉพาะที่แท่นหลักนี้ปกติจะมีกำลังคนประมาณ 200 กว่านาย ปัจจุบันเพิ่มเป็น 320 นาย ทุกคนช่วยกันทำงานเต็มที่และยืนยันว่าจะสามารถขุดเจาะก๊าซในปริมาณ 800 ล้าน ลบ.ฟ. ต่อวันได้อย่างแน่นอน และจะพยายามทำให้ได้ก่อนกำหนด คือจะพยายามทำให้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้เลย ผมเห็นความขมักเขม้นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารแล้วก็อุ่นใจและมั่นใจว่าพวกเขาจะทำได้แน่นอนเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ขอขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกนายและผู้บริหาร ปตท. และ ปตท.สผ. ด้วยครับ

ที่กลางอ่าวไทยเวิ้งว้างมาก ลมแรง คลื่นแรง แต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องอยู่แบบนี้กลางทะเลกลางอ่าวไทยผลัดละ 21 วัน จึงจะได้กลับขึ้นฝั่งไปหาครอบครัว รออีก 21 วันก็จะต้องกลับมาอยู่บนแท่นขุดเจาะแต่ละแท่นกันใหม่ หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ ขอพวกเราจงให้กำลังใจพวกเขาทำงานให้พวกเราให้สำเร็จและเป็นกำลังใจให้พวกเขาและครอบครัวอย่างเต็มที่ครับ

อ้อ มีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพ่อครัว ทำอาหารกลางวันอย่างอร่อยมากให้พวกเราได้ทานกันวันนี้ โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวของโปรดของผม แต่กลุ่มนี้ต้องอยู่ผลัดละ 28 วัน พัก 7 วัน ครับ เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง และคงอยากทานอาหารอร่อยๆจากพ่อครัวกลุ่มนี้กันทุกคน เลยต้องกลับมาเร็วหน่อยครับ

เกือบลืมครับ ทำไมก๊าซจากอ่าวไทยขาดหายไป 800 ล้าน ลบ.ฟ. คำตอบคือ เดิมผู้ที่ได้รับสัมปทานผลิตส่วนนี้คือบริษัทต่างชาติบริษัทหนึ่ง แต่แพ้ประมูลต่ออายุสัมปทานให้ ปตท.สผ. ซึ่งการประมูลนี้ต้องทำล่วงหน้าเป็นปีก่อนหมดสัมปทานเดิม บริษัทดังกล่าวเลยหยุดขุดเจาะก๊าซเพิ่มเติมไปเฉยๆ ปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยในส่วนนี้จึงค่อยๆหายไป ขณะที่ ปตท.สผ. ก็ยังเข้าดำเนินการในช่วงนั้นไม่ได้เพราะสัมปทานเดิมยังไม่หมดอายุ สุดท้ายเมื่อเข้าดำเนินการได้เมื่อประมาณธันวาคม 2564 ปตท.สผ. จึงเร่งเตรียมการและดำเนินการต่อมาจนกำลังจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายตามที่เล่ามาครับ

แล้วผมจะรายงานเรื่องต่างๆ ให้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ ขอให้มั่นใจครับว่าผมมาทำงานให้ทุกท่านครับ"

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page