top of page

ตามไปดู...ปฏิบัติการเจ้าท่าเสริมทรายหาดจอมเทียน สร้างรอยยิ้มนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์!

{อาทิตย์์วิเคราะห์}

คมนาคม-ขนส่ง

กรมเจ้าท่า ภูมิใจเสริมทรายชายหาดจอมเทียน สร้างกระแสท่องเที่ยว สร้างรายได้ประเทศไทย สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบนโยบายให้กรมเจ้าท่า พัฒนาชายฝั่งทะเลด้านการเสริมทราย เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศกรมเจ้าท่า ได้ปรับปรุงการเสริมทรายหาดจอมเทียนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งทำให้จากเดิมที่มีชายหาดกว้างประมาณ 5 เมตร เปลี่ยนเป็นชายหาดกว้างขึ้นเฉลี่ย 51 เมตร และมีความยาว 800 เมตร และส่งมอบพื้นที่เสริมทรายชายหาดจอมเทียนที่แล้วเสร็จ 800 เมตร ให้เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 วันสงกรานต์ปีนี้ บริเวณชายหาดจอมเทียน พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บริเวณดังกล่าวดูคึกคัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและยิ้มได้ ซึ่งการเสริมทรายชายหาดนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูชายหาดอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยส่งเสริม สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศอีกด้วยขณะเดียวนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างปลอดภัย และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมศูนย์ปลอดภัยทางน้ำและการปฏิบัติงานกำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านปฏิบัติการ) ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา นายปรีชา เพชรเลิศ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน บริเวณท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) จังหวัดชลบุรี โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ 2565 และการปฏิบัติงานกำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ซึ่งขณะนี้มีประชาชนใช้บริการเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะต่าง ๆ แล้วกว่า 10,000 คน และตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำ ท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ กรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำการสวมใส่เสื้อชูชีพ และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางทางน้ำตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดรองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ) ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ ท่าเรือท่าช้างและท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาค จำนวน 73 จุด รวมทั้งสิ้น 75 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 937 คน เรือรักษาการณ์ จำนวน 57 ลำ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครือข่ายอาสาวารี


อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ และหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ เพื่อให้วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 มีแต่ความสุข ความปลอดภัย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “สงกรานต์ สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และหากประชาชน พบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ เทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในโอกาศมาตรวจเยี่ยมศูนย์ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้โอวาส กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมบูรณาการประจำศูนย์ฯ ในเรื่องการอำนวยความสะดวก ดูแลการขึ้นลงเรือ การสวมเสื้อชูขีพ การให้คำแนะนำในการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด รวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณะสุขในการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้ง ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมประจำศูนย์ฯ ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดอื่น ๆในจังหวัดชลบุรี ต่อไป


ส่วนทางภาคใต้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก กรมเจ้าท่าได้กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคต่างๆ ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยวโดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพรนายยุทธชัย จิตอารีรัตน์ รก.ผจภ.4(ชพ.) มอบหมายให้นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่า พร้อมด้วยนายชนันธรณ์ เพ็ชรช่วย ผู้บังคับการเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1302 และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำทั้งนี้ ได้กำชับนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องความปลอดภัยของเรือและผู้ทำการในเรือที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้เดินทางสัญจรทางน้ำ ต้องมีความพร้อม ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขณะทำการในเรือ ณ เกาะกุลา อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะทะเลชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Cr.ขอบคุณภาพ-ข้อมูลจากกรมเจ้าท่า

@CLOSE-UP THAILAND

: สื่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Σχόλια


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page