top of page

ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม-ผิดเวลา สามารถร้องเรียนกันได้ที่ไหนบ้าง???(คลิกเลย)

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ระบุว่า - เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ในลักษณะประจาน พูดจาดูหมิ่น ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรง - เจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ 1 ครั้งต่อวัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้) - เจ้าหนี้ทวงหนี้ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่านั้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 https://www.krisdika.go.th/home - ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.html .

เป็นหนี้แล้วต้องใช้หนี้คืน แต่ถ้าถูกทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมสามารถร้องเรียนได้!


ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นั้น เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ข่มขู่ คุกคาม หรือทวงถามหนี้กับบุคคลอื่น ดังนั้น จึงสามารถร้องเรียนได้ที่

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร: กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทร. 0 2280 5189 และสถานีตำรวจทุกแห่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359 และกรมการปกครอง โทร. 0 2356 9660

2. ต่างจังหวัด: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานีตำรวจทุกแห่ง

หากถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนมาที่มาที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.


หรือท่านสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่อีเมล fcc@bot.or.th โดยแจ้งชื่อ - สกุล เรื่องที่ต้องการปรึกษาหรือต้องการร้องเรียนสถาบันการเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


หรือหากต้องการคำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบโดยตรงได้ที่ 1. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร. 0-2575-3344 2. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 3. ส่วนอำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 1359 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศคง. ที่หมายเลข 1213 ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ที่มา.ศคง.1213

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page