top of page

ททท. สร้าง DNA ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในกลุ่มเยาวชน จัดกิจกรรม “STGs Youth Camp : ยัง ยั่ง ยืน” ปัก

ปักหมุด 5 ภูมิภาคทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ “STGs Youth Camp : ยัง ยั่ง ยืน” ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปักหมุดจัดกิจกรรมกระจายไปยัง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ คิกออฟครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครและอ่างทอง ต่อด้วยสุราษฎร์ธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ และระยอง เพื่อเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านเส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจและรักษ์โลกมากกว่าที่เคย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ของ UNDP และการพัฒนาตามบริบททางการท่องเที่ยว โดยมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGs สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Eco System) ที่สมดุลทั้ง 4 มิติ มิติการบริหารจัดการ มิติสังคม-เศรษฐกิจ มิติวัฒนธรรม และมิติ สิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ททท. จึงกำหนดจัดกิจกรรม “STGs Youth Camp : ยัง ยั่ง ยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism ในธีม "สร้างสรรค์ เส้นทางสีเขียวสัมผัสการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon"โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจกลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปี สมัครร่วมกิจกรรมทั้งพื้นที่ 5 ภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่านเส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ กล้าคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ร้อยเรียงเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้วัตถุดิบที่โดดเด่นภายในพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และตระหนักเรื่องความยั่งยืน นำมาสู่การมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ใส่ใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการดูแล รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ผ่านช่องทาง ออนไลน์และออฟไลน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ และต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนการเกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่จากโครงการฯ ดังกล่าวด้วย

สำหรับจัดกิจกรรม “STGs Youth Camp : ยัง ยั่ง ยืน” กำหนดจัดขึ้นใน 5 พื้นที่ 5 ภูมิภาค เริ่มต้นที่ ภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่างทอง, ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา, ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 จังหวัดระยอง ระยะเวลาจัดกิจกรรมพื้นที่ละ 2 วัน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ STGs สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร. เอราวัณ ทับพลี นักวิชาการและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และ ผศ.ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) กิจกรรม STGs “ลด โลก เลอะ More Than Green” 3) กิจกรรมกิจกรรม Guide to Content Responsible Tourism/Low Carbon แนะนำหลักการผลิตสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ผลิตวิดีโอ โดย คุณชนะชัย ประมวลทรัพย์ อนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ วุฒิสภา 4) กิจกรรม Sharing your culture รู้จักฉัน รู้จักเธอ 5) กิจกรรมถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย ปราชญ์ชาวบ้าน และ 6) กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ในธีม "สร้างสรรค์ เส้นทางสีเขียวสัมผัสการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon" พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท ทั้งนี้ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “STGs Youth Camp : ยัง ยั่ง ยืน” สามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://stgsyouthcamp.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : STGs Youth Camp ยัง ยั่ง ยืน

(พบเรื่องราวดีมีสาระจากททท.)Thai Traditional Massage #การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ#tat #tourism #tourist


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page