top of page

ท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้)24 กพ.เปิดปกติแล้ว

เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจการเดินเรือ กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้) อีกครั้งภายหลังปิดซ่อมแซม โดยวันที่ 24 ก.พ. ใช้งานได้ตามปกติแล้วComments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page