top of page

“นายกฯ” ชู “ขาณุโมเดล” ตัวอย่างความสำเร็จการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกร

เกษตร


จากแนวคิดการแก้ไขปัญหาข้าวของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ใช้แนวทางการ “แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” สำหรับการผลิตข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่ปี 2563 ด้วยการส่งเสริมการผลิตข้าวสายพันธุ์ใหม่ การพัฒนาพันธุ์ ตามที่ตลาดต้องการ การส่งเสริมและให้องค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งกลุ่มชาวนาที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็น “ชาวนานักรักษ์” ได้ขานรับแนวคิดดังกล่าว โดยปรับพฤติกรรมการผลิตข้าวและร่วมสร้างเป้าหมายใหม่ ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีดำริไว้ว่า “เราจะปลูกข้าวสู้เวียดนาม”

โดยในวันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่โครงการ “ขาณุโมเดล” โครงการตัวอย่างการแก้ไขปัญหาข้าว โดยใช้แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรเกษตรกร สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ที่เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่ หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานแบบโมเดลเศรษฐกิจของ “ขาณุโมเดล” ที่สามารถนำงบประมาณมาขยายผลต่อยอด นำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งกลุ่มปลูกข้าวขาณุ เป็นตัวอย่างที่กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนุ่ม กข79 ปี 2563/64 แค่ 2 ฤดูกาล ก็รู้จักนิสัยข้าว กข79 เป็นอย่างดี ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกเริ่มเห็นผลเชิงประจักษ์ เมื่อกลุ่มเข้าใจลักษณะของพันธุ์ข้าว ก็มาขยายผลต่อยอด ได้ใบรับรอง GAP ยกระดับการผลิตเป็น GAP+ เป็น “ข้าวรักษ์โลก” เป็นการผลิตใช้ชีวภาพชีวภัณฑ์ ไม่เผาฟาง ทำให้ข้าวสวย ข้าวเปลือกได้คุณภาพทางกายภาพดี โรงสีให้ราคาดีเป็นที่น่าพอใจ คุณภาพดีสม่ำเสมอจนต้องจองล่วงหน้า ความยั่งยืนจึงเกิดขึ้น ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกร สามารถผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมให้ขาณุโมเดลและทุกกลุ่ม เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีและยั่งยืน ให้เติบโตอย่างถาวรไปด้วยกัน “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปฟังเสียงชาวนาด้วยตัวเอง จัดงานงานข้าววิถีไทยที่ทำเนียบรัฐบาล แนะนำข้าวไรซ์เบอรี่ ส่งเสริมให้ปลูกข้าวพื้นนุ่มที่แข่งขันได้ในการส่งออก เพื่อช่วยชาวนา ซึ่งจากความเพียรพยายามทุกวิถีทางของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้วิถีชาวนาและข้าวไทยมีความยั่งยืน ได้ออกดอกออกผล มีความสำเร็จ เพื่อให้ชาวนาไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมว่าต้องใช้งบประมาณอุ้มชาวนา ขอย้ำว่าการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้าวที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิตข้าวของประเทศ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แก้ปัญหาทั้งระบบ ปรับระบบการผลิตข้าวให้เข้าสู่วงจรปกติตั้งแต่ปี 2563 ชาวนาได้รับการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี การผลิตที่คำนึงระบบนิเวศ การส่งเสริมข้าวสายพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นการให้คันเบ็ดแทนการให้ปลา เมื่อระบบการผลิตข้าวได้มาตรฐานคุณภาพ โรงสี/ผู้ส่งออก ก็สามารถกลับเข้าไปในตลาดที่เลิกซื้อข้าวของไทยได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากย้ำขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรและชาวนาทุกคน ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page