top of page

บ้านฉาง:ต้นแบบเมือง 5G บ้านฉางสมาร์ทซิตี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี...Cr.ขอบคุณเรื่องราวโดยข่าว3มิติ ช่อง3

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page