top of page

ผู้ว่านครปฐมพาชม...ฟาร์มปลากัดลุงหนู และเครือข่ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ

ศูนย์รวมข่าวดีนครปฐม

ผู้ว่านครปฐม จูงมือนายกเหล่ากาชาดพาชม #ของดีนครปฐม #ฟาร์มปลากัดสวยงาม

ตามแผนงานตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประมง ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีโดยเมื่อเร็วๆนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอนครชัยศรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านประมง ณ ฟาร์มปลากัด ของนายวัลลภ วุ่นสุด หรือ ลุงหนู ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่น ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยเพาะเลี้ยงปลากัดส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก รวมทั้งประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ มีกำลังการผลิตสัปดาห์ละ 30,000 – 50,000 ตัว หรือเดือนละประมาณ 120,000 – 200,000 ตัว ปัจจุบัน ฟาร์มปลากัดของลุงหนู ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม อีกด้วยนายกเหล่ากาชาดนครปฐมจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านประมง ณ บริษัท ธนันชัยฟาร์ม จำกัด ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ซึ่งจำหน่ายปลานิลสด ปลาทับทิมสด และกุ้งขาวทุกขนาด ทั้งปลีกและส่ง โดยนายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อีกทั้งยังได้รับรองมาตรฐาน GAP ผ่านการพิจารณาได้รับเครื่องหมายรับรองระดับคุณภาพชั้น 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม (ตะเพียนทอง) จากกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และหลักฐานเพื่อการสืบค้น เป็นปลากระชังแท้ๆ ไม่เหม็นคาว ไม่มีกลิ่นโคลนอีกด้วย

Cr.ปชส.นครปฐม

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page