top of page

พีทีที สเตชั่น เปิด “พื้นที่ปันสุข” เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย


พีทีที สเตชั่น เปิด “พื้นที่ปันสุข” เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยและลดค่าครองชีพให้ประชาชน จำหน่าย ! ข้าวสารราคาพิเศษ ณ พีทีที สเตชั่น 784 แห่งทั่วประเทศ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายถนัดพล ดุละลัมพะ ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์การตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมเปิดโครงการพื้นที่ปันสุข ณ พีทีที สเตชั่น โดยจัดจำหน่ายข้าวสารถุงขนาด 5 กิโลกรัม ในราคาพิเศษ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกษตรกร และช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่มาใช้บริการ พีทีที สเตชั่น เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565 ที่ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ จำนวน 784 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ราคาและวันที่เริ่มขายอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และโควตาการจัดสรรข้าวเป็นไปตามการจัดการของกรมการค้าภายใน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

ทั้งนี้ โออาร์ ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด และโรงสีในเครือข่ายของพาณิชย์แต่ละจังหวัด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าราคาข้าวสารจะไม่ปรับตัวขึ้น ด้วยการ เปิดพื้นที่ปันสุขใน พีทีที สเตชั่น เพื่อจัดสรรช่องทางจำหน่ายข้าวสารถุงขนาด 5 กิโลกรัม ในราคาพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค และช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศที่ประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ หรือประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มรอยยิ้มให้ชุมชน และส่งต่อความสุขให้กับผู้คนที่มาใช้บริการที่ พีทีที สเตชั่น อีกด้วย

โครงการพื้นที่ปันสุข มีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด การเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารราคาพิเศษในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวสารคุณภาพได้ในราคาพิเศษ สอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน พร้อมให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับฐานราก และพร้อม “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

Commenti

Impossibile caricare i commenti
Si è verificato un problema tecnico. Prova a riconnetterti o ad aggiornare la pagina.
ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page