top of page

ฟังเลย! เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็น คนดี และ คนเก่ง"Dow" และ "รักลูก" หนุนกูรูชั้นนำแชร์เคล็ดลับออนไลน์


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบันรักลูก (RLG) เชิญชวนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจรับฟังวิธีเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็น ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการบรรยายออนไลน์ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” หัวข้อ “ลูกไม่เข้าใจเรา หรือ เราไม่เข้าใจลูก” จากกูรูชั้นนำด้านการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ของเมืองไทย ที่จะมาแชร์เทคนิคง่าย ๆ ที่นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้จริง ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Dow Thailand Facebook <www.facebook.com/DowThailandGroup>

สมองของคนเรานั้นถูกแบ่งตามการทำงานออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ หนึ่งในนั้นคือสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ยับยั้งชั่งใจ และควบคุมอารมณ์ สมองส่วนนี้ หากได้รับการปลูกฝัง หรือฝึกฝนให้ทำหน้าที่ได้ดีในช่วงอายุ 0-6 ปี ด้วยทักษะสำคัญที่เรียกว่า Executive Functions หรือ EF ที่ควบคุม IQ และ EQ ของมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะกำกับตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบัติ จะสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็น มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page