top of page

ม.หอการค้าไทยเปิดหลักสูตร “Digital Marketing”ปั้นเด็กGenZสู่ความเป็นมืออาชีพยุคดิจิตัลเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตคนส่วนใหญ่ “Digital Marketing” หรือการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่บน Platform ดิจิทัลต่างๆ เช่น Google, Yahoo, Websites, E-mail, Facebook Instagram, Twitter, Billboard ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการการทำการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ที่อาจจะไม่ใช่คำตอบของการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับการทำการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้โดยง่ายในเวลา รวดเร็ว คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” (UTCC) ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน มุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ (Student Centered Learning) โดยนักศึกษาคนรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Generation ใช้ชีวิตในระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการมีรายได้และต้องการมีอนาคตมั่นคงจากอาชีพในตลาดงานปัจจุบัน นำไปสู่การเปิดตัวหลักสูตรใหม่ “ Digital Marketing”สาขาการตลาดดิจิทัล (ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสใหม่และติดอาวุธความรู้ทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาการตลาดออนไลน์

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีชื่อเสียงและได้ปรับตัวพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้ทันสมัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ชื่อว่าเป็น ‘เด็กหัวการค้า’ การมีสาขาการตลาดดิจิทัล และหลักสูตรใหม่ “Digital Marketing” นี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใจนักการตลาด ซึ่งการตลาดออนไลน์เป็นเทรนด์ใหม่ที่ทรงอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ โลกดิจิทัลเป็นพื้นที่ที่นักการตลาดใช้ประโยชน์โฆษณาสินค้าบริการหรือโปรโมตแบรนด์สินค้าธุรกิจได้อย่างเห็นผล ถือว่าเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างตรงจุด ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาระบบบริการระบบบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการซื้อขายหรือการทำธุรกิจสมัยใหม่ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ช่วยให้ธุรกิจใช้เทคโนโลยีการตลาดแบบดิจิทัลได้ถูกทางอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งสร้างความฝันของนักศึกษาไว้ตามแนวคิด“Follow your dream” ที่เราต้องสร้างนักการตลาดมืออาชีพ ผู้ประกอบการมืออาชีพ นักธุรกิจมืออาชีพ ไม่ว่าจะทำงานอาชีพทางด้านการตลาดดิจิทัลด้านใดก็ต้องเป็นมืออาชีพ ซึ่งเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากเราไม่มีนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันต่อโลกของการตลาดออนไลน์และเป็นคนดีคนเก่งของสังคม ผมจึงเชื่อมั่นว่าหลักสูตรใหม่ “Digital Marketing” จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ที่ท้าทายให้กับนักศึกษาที่รับรองว่าจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับผู้เรียนอย่างแน่นอนที่สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ

อีกประเด็นที่สำคัญที่ผมคิดว่าเรื่องของหลักสูตร Digital Marketing มีความสำคัญต่อการเรียนในหลักสูตรนี้คือการรู้จักใช้ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในแพลตฟอร์มด้านต่างๆ และประการต่อมาคือการรู้จักการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ Cyber Security ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราได้มีความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราก็จะสอน อบรมเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยการใช้ดิจิทัลด้วยที่เราจะนำเอาหลักสูตรความรู้เรื่องนี้ของอิหร่าน อิสราเอลมาอบรมให้ ขณะที่เรื่องธุรกิจดิจิทัลก็จะเติบโตและขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งมีสมาคมหอการค้าไทยเป็นเจ้าของ ต้องการให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในด้านการแข่งขันในด้านการตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เราต้องการให้นักศึกษาหรือผู้เรียนของเราได้เรียนกับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เสียงจริงด้านนี้จริงๆ ที่เรามีเครือข่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ สร้างหลักสูตร Designing your life หรือแม้แต่การเปิดศูนย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิคาโก ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็ก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยต้องทำคือการพัฒนาเรื่อง Digital และเราต้องเติมเต็ม Digital Marketing”

ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานเปิดตัวหลักสูตรใหม่ “Digital Marketing” ว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราที่คนส่วนใหญ่รู้จักและให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาที่โดดเด่นคือเรื่องของการตลาด ซึ่งการตลาดที่มาใหม่และเป็นที่น่าจับตามองในทุกวันนี้และมีคนใช้กันมากคือ การตลาดดิจิทัล ซึ่งจากผลการสำรวจที่เราได้เก็บข้อมูลมาก็รู้แล้วว่าคนที่มีประสบการณ์ตรง คนที่ทำเรื่องนี้จริงๆ เป็นคนที่รู้และจะสอนได้ดี เราจึงเฟ้นหาคนที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงด้านนี้ทางสายวิชาชีพการตลาดดิจิทัลมาเป็นคนสอนเอง ซึ่งเราก็ได้พบกับคุณโซอี้ Digital Shortcut TikTok คือคนที่จะมาช่วยให้การเรียนหลักสูตร Digital Marketing ของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจของเราเข้มข้น เห็นผลจริงทั้งในแง่ของการได้เรียนกับกูรูในด้านนี้กับอีกหลายคนในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของไทยเราและการได้ฝึกงานจริง มีรายได้ในระหว่างเรียน ซึ่งเราจะเรียนกันเพียง 3 ปีและเริ่มเรียนในตอนบ่าย จบ 1 รายวิชาใน 2 สัปดาห์ก็สอบกันเลย เพราะเราต้องการสร้างออกแบบหลักสูตรที่เรามีโมเดลมาจากการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราได้จับมือกับฮาร์เบอร์สเปซ มหาวิทยาลัยแถวหน้าทางด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและการออกแบบ ปฏิวัติการศึกษาขั้นสูงพร้อมระดมมืออาชีพระดับโลก เปิดตัวหลักสูตร HARBOUR.SPACE ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นครั้งแรกในเอเชีย เพื่อปั้นนักธุรกิจสตาร์ทอัพ เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนั้น จึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบหลักสูตร Digital Marketing นี้ด้วย เพื่อให้ตอบสนองตลาดแรงงานและผู้เรียนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเจน X หรือ เจน Y ไปจนถึงคนวัยเบบี้บูมที่คิดอยากมาลงเรียนก็เรียนได้ด้วย เพราะคณะบริหารธุรกิจ มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนจริง ลงมือทำจริงและมีสถานที่ฝึกงานจริงโดยมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายสมาคมหอการค้าไทย เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต มีมิติแห่งความเป็นมืออาชีพ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาการจัดการ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนจะได้ทดลองปฏิบัติงานจริงฝึกฝนในแต่ละสาขาอาชีพ พร้อมเวทีในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้เรียนรู้ข้อผิดพลาดนำไปพัฒนาสู่ความเป็นอาชีพได้อย่างมีคุณค่าเพื่อสังคม

เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “หลักสูตรนี้สร้างแนวทางการวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นถึงแนวคิดการทำธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ ศึกษาช่องทางในการสร้างรายได้และการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดมาสู่การนำเสนอบนสังคมออนไลน์ เรียนรู้การต่อยอดด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และ การวางกลยุทธ์การตลาดในหลากหลายมุมมอง รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์จากทฤษฎีที่เรียนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขององค์กร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในยุคดิจิทัลนี้”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดโอกาสอิสระและทางเลือกแห่งการเรียนรู้แก่นักศึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อค้นหาความถนัดและการเลือกใช้ชีวิตของตนเองในแบบที่ “ใช่” ตอบโจทย์ความต้องการของกระแสตลาดสมัยใหม่บนเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพนั้นๆ โดยหลักสูตรใหม่ “Digital Marketing” เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2566 เรียนจบได้ภายใน 3 ปี เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลตัวจริงและครีเอเตอร์ (Creators) ที่มีชื่อเสียงในแวดวงดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนแบบ Block Course System (เรียนครั้งละ 1 วิชา) ทบทวนเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา Truly Hybrid Learning เรียนในห้องเรียน 60 % และ E-Learning 40 % เน้นการลงมือทำจริง Practice University มีหน่วยกิตสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพมากกว่า 18 หน่วยกิต Project based and case studies from diverse และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำงาน/ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยจะได้รับหน่วยกิตและค่าตอบแทน ศึกษาดูงานสถานที่จริงกับแพลตฟอร์มระดับโลก และองค์กรระดับประเทศ เช่น Google Thailand / Youtube Thailand / Microsoft Thailand / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Thailand) และยังได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริงกับ LINE Thailand และ TikTok Thailand รวมถึงยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงด้านดิจิทัลระดับประเทศ สามารถประกอบอาชีพ Marketing สาขาการตลาด นักการตลาด พนักงานขาย เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page