top of page

"รองเบิ้ล"ลุยตรวจความปลอดภัยของ "โป๊ะเรือ" 230 โป๊ะรับ "ลอยกระทง"

คมนาคม-ขนส่ง

จากนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการคุมเข้ม เตรียมพร้อม ด้านมาตรการความปลอดภัยในช่วงวันลอยกระทงประจำปี 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการ ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย ของท่าเทียบเรือโดยสาร โป๊ะลงเรือของภาครัฐและเอกชนทุกจุด รวมไปถึง มาตรการความปลอดภัยของเรือบริการนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น เรือนำเที่ยว เรือภัตตาคาร รวมไปถึงเรือโดยสารประจำทาง ที่เปิดให้บริการในช่วงวันลอยกระทงนี้

โดยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำร่วมกับสำนักมาตรฐานเรือ จัดชุดบูรณาเรือร่วมกัน ภายใต้แผน ลอยกระทงปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ได้ออกตรวจก่อนเทศกาลลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะเรือ จำนวน 230 โป๊ะ ที่ให้ประชาชนสามารถลอยกระทงได้ และทำการติดป้ายประกาศ "งดใช้โดยเด็ดขาด" สำหรับโป๊ะเรือโดยสารที่งดให้บริการ จำนวน 14 โป๊ะ และป้ายประกาศการใช้บริการท่าเรือ การเฝ้าระวัง และข้อจำกัดของจำนวนผู้โดยสารบริเวณโป๊ะเทียบเรือให้เรียบร้อย สั่งการให้มีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ โป๊ะเรือโดยสาร ไม่น้อยกว่าจุดละ 2 คน ควบคุมดูแลให้ผู้ใช้ท่าเรือสาธารณะ ผู้โดยสารเรือสาธารณะ ผู้ทำการในเรือและผู้ควบคุมเรือ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด สั่งการให้ผู้ทำการในเรือและผู้ควบคุมเรือมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ห้ามมิให้มีการจุดพลุดอกไม้ไฟบนเรือ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิด และจะต้องถูกดำเนินคดีทันที รวมไปถึง ดำเนินการตรวจสอบเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกลำ ต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างสูงสุดและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกลำ มีอุปกรณ์ดับเพลิง และชูชีพ เช่น ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เห็นได้ง่าย พร้อมใช้งานหากเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด พร้อมร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด หากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page