top of page

วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นทางบนทางพิเศษฉลองรัช​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นทาง บริเวณ ช่องไหล่ทาง และช่องทางซ้าย กม. 0+500 - 0+900 ทิศทางมุ่งหน้าอาจณรงค์-รามอินทรา ทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. - วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

​ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

header.all-comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page